EURACTIV Podcast | Ako zastaviť stratu biodiverzity

Ochrana biodiverzity je kľúčová pre mnoho ekosystémov poskytujúcich služby nevyhnutné pre ľudský život. V dôsledku ľudských aktivít však biodiverzita klesá. Hlavnými príčinami sú zmena využívania pôdy a vody, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, klimatické zmeny, znečistenie, strata a fragmentácia biotopov a prenikanie cudzích rastlinných a živočíšnych druhov.

V roku 2020 má EÚ prijať novú Stratégiu pre biodiverzitu pre rok 2030. Bude sa týkať širokého spektra oblastí, od zastavenia odlesňovania a degradácie pôdy, cez ochranu druhov a ich habitatov, po udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

V diskusii sa zúčastnili:

  • Michal Wiezik, poslanec, Európsky parlament (SPOLU / EPP)
  • Ladislav Miko, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Katarína Butkovská, generálna riaditeľka, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Miroslava Plassmann, riaditeľka, WWF Slovensko

Moderátor:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

 

 

Podcasty EURACTIV Slovensko nájdete na platformách:

Soundcloud

Apple podcasty

Google podcasty

Spotify

PodBean

Sticher

CastBox

Overcast