EURACTIV Podcast | Brzdou rozvoja obnoviteľnej energie nie sú ľudia ani samosprávy, ale štát

EURACTIV Podcast

Úrad vlády a envirorezort tvrdia, že reforma zákonov o územnom plánovaní a výstavbe neprináša nič revolučné. Podľa odbornej obce na čele s VIA IURIS  stráca verejnosť v novom zákone možnosť zúčastniť sa povoľovacích procesov, čo je v rozpore s európskou legislatívou. 

Vypočujte si podcast z diskusie BRÁNI VEREJNOSŤ ROZVOJU OBNOVITEĽNýCH ZDROJOV NA SLOVENSKU?, ktorý odpovedá aj na tieto otázky:

  • Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE?
  • Pomohli by udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie?
  • Ako dosiahnuť, aby účasť verejnosti pri povoľovacích konaniach bola aktívna a konštruktívna?

Diskutujú:

  • Slavomíra Salajová, poradkyňa štátneho tajomníka podporedsedu vlády SR pre oblasť legislatívy
  • Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
  • Eva Kovačechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS
  • Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

 

Podcast nájdete v službách:

Soundcloud | Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | PodBean | Sticher |

CastBoxOvercast | Podcastadict