Eurobarometer: Kríza neznížila záujem ľudí o životné prostredie

Zdroj: TASR; autor: Štefan Puškáš

Nový prieskum Eurobarometra ukázal, že 95 percent z 28.000 opýtaných občanov uviedlo, že ochrana životného prostredia je pre nich osobne dôležitá a mnohí si myslia, že možno urobiť viac.

Eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti zdôraznil, že Európania sú aj v ťažkých časoch ekonomickej krízy znepokojení znečisťovaním ovzdušia a vody vplyvom chemických látok a odpadov.

Veľká väčšina ľudí súhlasí s názorom, že účinné využívanie prírodných zdrojov (79 percent) a ochrana životného prostredia (74 percent) môže podporiť hospodársky rast. Hoci 80 percent opýtaných sa domnieva, že kvalitu ich života ovplyvňuje najmä hospodárstvo, 75 percent si myslí, že stav životného prostredia má podobný vplyv, 77 percent občanov EÚ je presvedčených, že problémy v oblasti životného prostredia majú priamy vplyv na ich každodenný život.

Najviac ich znepokojuje znečistenie, najmä znečistenie vzduchu (56 percent) a znečistenie vody (50 percent), potom vznik odpadu a vyčerpávanie prírodných zdrojov.

Čoraz viac ľudí (59 percent) sa domnieva, že pri meraní pokroku vo svojej krajine by sociálne a environmentálne faktory mali byť rovnako dôležité ako hospodárske kritériá.

Ešte viac občanov ako v roku 2011 (75 percent) uviedlo, že by chceli nakupovať ekologické výrobky, aj keď to bude znamenať, že zaplatia o čosi viac. Veľká väčšina (93 percent) si myslí, že veľkí znečisťovatelia by mali napraviť environmentálne škody, ktoré spôsobujú.

Až 85 percent Európanov je presvedčených, že každý zohráva svoju rolu pri ochrane životného prostredia. Väčšina sa snaží, aby ich konanie a správanie malo aj ekologický rozmer. Tri najčastejšie činnosti predstavujú triedenie odpadu na recykláciu (72 percent), znižovanie spotreby energie (52 percent) a spotreby vody (37 percent).

Veľká väčšina ľudí má pocit, že pre ochranu životného prostredia je možné urobiť viac, 77 percent si myslí, že veľké firmy a priemysel nerobia dosť, 70 percent si myslí to isté o svojej vláde, 65 percent občanov je presvedčených, že sami by mohli urobiť viac.

Okrem toho 77 percent občanov EÚ súhlasí s tým, že európske právne predpisy v oblasti životného prostredia sú nevyhnutné na ochranu životného prostredia v ich krajine, šesť z desiatich si myslí, že rozhodnutia v oblasti životného prostredia by sa mali prijímať spoločne v rámci EÚ, 79 percent respondentov si myslí, že EÚ by mala byť schopná kontrolovať riadne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia v ich krajine.

Najnovší prieskum Eurobarometra týkajúci sa životného prostredia sa konal tri roky po poslednej správe o tejto problematike. Bol realizovaný v 28 členských štátoch EÚ únie v období od 26. apríla do 11. mája 2014. Opýtaných bolo 27.998 respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín v ich materinskom jazyku.

EurActiv.sk/TASR