Európa pozná tohtoročné „zelené mestá“

Hlavným európskym mestom zelene sa pre rok 2017 stal nemecký Essen. Cenu, ktorá sa každoročne udeľuje európskym mestám za ich snahy v oblasti ochrany životného prostredia, ovzdušia a pokrok smerom k udržateľnému rozvoju si starosta mesta prebral v anglickom Bristole.

„Essen sa použil zo svojej industriálnej minulosti a vybudoval environmentálne zdravú budúcnosť,“ komentoval maltský eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella pri odovzdávaní cien.

Medzinárodných porotcov zaujal najmä inovatívny prístup k vodnému manažmentu v tomto západonemeckom meste. Medzi inými aj multifunkčné zelené oblasti, ktoré sa využívajú na riešenie problémov s dažďovou vodou, protipovodňovú prevenciu a „doplňovanie“ zásob podzemných vôd.

Zaujímavé sú aj plány essenskej samosprávy do budúcnosti. Okrem iného sem patrí aj využitie najpokrokovejších technológií na zachytávanie dažďovej vody, ktorá by inak skončila v odpadovej kanalizácii.

Európsku „zelenú“ cenu pre mestá s populáciou medzi 50-100 tisíc obyvateľmi, Green Leaf 2015 vyhralo španielske mestečko Mollet des Vallés, ktoré zaujalo novodobým plánom mestskej mobility. Ten preferuje verejnú dopravu a podporuje občanov, ktorí sa rozhodnú ísť peši.  

Pri príprave plánu mesto organizovalo viacero stretnutí so zainteresovanými obyvateľmi vrátane „skúšobných jázd“ konkrétnych trás pre prímestskú hromadnú dopravu a spätnej väzby od obyvateľov. Využívanie autobusov v obci sa tak za posledných 5 rokov zvýšilo o 25 percent.

Ďalším mestom, ktoré získalo tohtoročnú cenu Green Leaf je portugalský Torres Vedras, ktorý v rámci svojho plánu mobility podporuje využívanie bicyklov, elektromobilov a inej udržateľnej dopravy.