Európa zintenzívňuje úsilie o sebestačnosť v oblasti kritických surovín

Ťažba zlata v bani Kumtor v Kirgizsku. [EPA-EFE/Igor Kovalenko]

Zatiaľ čo závislosť Európy od ruskej energie je v centre pozornosti, Únia má čoraz väčší záujem znížiť dovoz kritických surovín z tretích krajín. Problémom je hlavne monopolné postavenie Číny.

V súčasnosti je Európska únia takmer úplne závislá od dovozu kritických surovín z tretích krajín. Sú to kovy a minerály, ktoré sú kľúčové pre výrobu elektroniky, zelených technológií a tiež v elektromobilite.

Otázka posilnenia strategickej autonómie bloku v sektore surovín sa dostala na popredné miesto bruselskej agendy s viacerými legislatívnymi návrhmi, ktoré túto otázku riešia.

„Cieľom je zabezpečiť, aby sa zmenšila naša strategická závislosť. Zelená transformácia založená na digitalizácii jednoducho nie je možná bez bezpečného prístupu k surovinám,“ povedal na summite o surovinách tento týždeň európsky komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Dopyt po cenných surovinách prudko rastie, Komisia navrhuje ťažiť v Európe

Európska komisia predstavila vo štvrtok akčný plán pre kritické suroviny. Predpokladá v ňom, že európske ambície v oblasti klímy a digitalizácie povedú k prudkému zvýšeniu dopytu po kritických surovinách. Riešením má byť zníženie závislosti na ich dovoze, rozvoj ťažby v Európe a efektívnejšia recyklácia.

Aby sa znížila závislosť od tretích štátov, Komisia oznámila, že príde s legislatívnym návrhom označovaným ako Zákon o surovinách. Chce tým „zintenzívniť práce na dodávkach kritických nerastov,“ dodal Breton.

V ťažbe surovín v súčasnosti dominuje len hŕstka svetových hráčov, pričom vo viacerých sektoroch má monopol Čína. Závislosť od jedného dodávateľa sa zviditeľnila minulý rok, keď Čína obmedzila výrobu horčíka, ktorý je kľúčovou zliatinou pre hliníkový priemysel. Prerušenie dodávok Európu výrazne ovplyvnilo, keďže v tom čase dovážala 93 percent horčíka z Číny.

„Je neudržateľné, aby bola európska ekonomika na viac ako 80 alebo 90 percent závislá od jednej krajiny,“ povedal pre portál EURACTIV generálny riaditeľ EIT Raw Materials Bernd Schäfer, ktorý bol poverený Komisiou riadiť Európsku alianciu surovín.

To platí najmä pre krajiny ako Čína, kde „dumpingové ceny a nerovnaké podmienky umožnili vybudovať si monopol v tomto segmente,“ dodal.

Znížte závislosť

Dopyt po surovinách v súčasnosti exponenciálne rastie. Podľa prognóz Svetovej banky sa dopyt po mineráloch s vysokým vplyvom ako je grafit, lítium alebo kobalt do roku 2050 zvýši o 500 percent.

Keďže väčšina tohto nárastu pochádza z technológií skladovania energie, snaha Komisie o väčšiu strategickú autonómiu je tiež nevyhnutným predpokladom pre umožnenie „dekarbonizovaných a digitalizovaných ekonomík“, uviedol na summite o surovinách komisár pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič.

„Je nevyhnutné, aby sme zintenzívnili naše úsilie na zabezpečenie stabilných, dlhodobých a udržateľných dodávok kritických surovín pre európske hospodárstvo a spoločnosť,“ dodal Šefčovič.

Európa je závislá od dovozu kritických surovín

Európska únia je závislá od dovozu kritických nerastných surovín. Väčšina z nich sa dováža z Číny, či Juhoafrickej republiky. V septembri predstavila Európska komisia stratégiu, závislosť od dovozu navrhuje znižovať využívaním domácich zásob, recykláciou a diverzifikáciou.

Základný význam kritických materiálov zdôraznila aj Natalia Larcozana, senior bankárka Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).

„Prechod na čistú energiu znamená prechod od systémov náročných na palivo k systémom náročným na minerály,“ upozornila.

Snaha Európy získať svoj podiel na trhu však nie je bez prekážok, pretože exponenciálny rast potreby vzácnych surovín bude pravdepodobne prínosom pre hráčov, ktorí už dosiahli monopolné pozície v ich ťažbe.

„Určite rastie riziko, že sa staneme závislejšími v dôsledku tohto exponenciálneho rastu dopytu,“ povedal pre EURACTIV generálny riaditeľ EIT Raw Materials Bernd Schäfer.

Podľa Schäfera musí teraz Európa konať na viacerých frontoch súčasne.

„Po prvé, musíme rozšíriť ťažbu v Európe. Po druhé, musíme investovať do celého aspektu obehového hospodárstva a recyklácie. A po tretie, musíme diverzifikovať dodávateľské reťazce,“ dodal Schäfer.

Všetky tieto zmeny prichádzajú so svojimi vlastnými výzvami. Zatiaľ čo Európska komisia už stanovila získavanie surovín recykláciou za prioritu vo svojom nariadení o batériách a novej smernici o obaloch, samotná recyklácia nebude stačiť na uspokojenie exponenciálne narastajúceho dopytu.

Šefčovič: Pri ťažbe je najväčšou výzvou získať podporu miestnych obyvateľov

Otvorenie baní na vzácne suroviny v Únii by podľa eurokomisie mohlo priniesť pracovné miesta, zníženie závislosti na dovoze a spravodlivú transformáciu regiónov. Môže však naraziť na odpor miestnych obyvateľov. Tí by mali podľa občianskych organizácií mať garantované právo ťažbu odmietnuť.

Odpor miestnych komunít

To isté platí pre baníctvo v Európe. Podľa Maroša Šefčoviča má ťažba v Európe okrem nových pracovných miest a „bezpečných a udržateľných dodávok surovín“ priniesť aj „zodpovedné získavanie a spracúvanie surovín“.

Európska komisia totiž ráta s tým, že členské štáty budú pri otváraní nových ťažobných lokalít kontrolovať dodržiavanie vysokých environmentálnych a sociálnych štandardov v súlade s európskou legislatívou.

Zatiaľ čo kontinent má značné zdroje, pokiaľ ide o určité suroviny ako je napríklad lítium, proces získania povolení na ťažbu môže trvať roky a často sa stretáva s odporom miestnych komunít.

Jedným z príkladov je Portugalsko, ktoré má najväčšie zásoby lítia v Európe, základného prvku pri výrobe batérií.

Aj keď štát dal ťažbe zelenú, miestna samospráva však už oznámila, že podá súdne opatrenie, čím sa projekt odďaľuje.

S protestami sa stretol aj projekt ťažby lítia britsko-austrálskej spoločnosti Rio Tinto, ktorá chcela ťažiť lítium v Srbsku. Cestu mu mala vydláždiť novela zákona o vyvlastnení, ktorý nakoniec srbská vláda z parlamentu stiahla. Zámer ťažiť v Srbsku podnietil celonárodné protesty a srbský prezident Aleksandar Vučić projekt koncom minulého roka zastavil.