Európanov trápi ochrana prírody

Zdroj: TASR; autor: Zdeněk Urban

Celkovo sa do konzultácie zapojilo až rekordných 552 471 občanov a organizácií, pričom až 520-tisíc z nich zaslalo odpoveď cez jednotný formulár pripravený mimovládnymi organizáciami ako napríklad Nature Alert.

Na Slovensku sa do kampane aktívne zapojili ochranárske organizácie SOS/BirdLife Slovensko, WWF DCP Slovensko, CEPA- Priatelia Zeme, Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Lesoochranárske zoskupenie VLK.

Prejednávané smernice položili základ najväčšej sústave chránených území na svete, ktorú poznáme pod názvom Natura 2000, a ktorá v súčasnosti pokrýva asi pätinu územia EÚ.

Obe sa však datujú ešte do minulého storočia. Smernicu o ochrane vtáctva EÚ prijala ešte v roku 1979, druhú smernicu v roku 1992.

Komisia preto vyzvala zainteresované strany, aby sa vyjadrili k efektívnosti smerníc, ale aj miere administratívnej záťaže, ktorú so sebou prinášajú.

„Ako sme povedali už mnohokrát predtým, toto cvičenie je o tom, aby sme zistili, či právne predpisy, ktoré boli zavedené pred generáciou stále plnia svoj účel aj pre budúce generácie. To zahŕňa aj problematiku implementácie a presadzovania. Ide o nájdenie najlepšieho spôsobu, ako udržať naše vysoké štandardy pre ochranu vtáctva a voľne žijúcej zvery a uistiť sa, že sú účinne uplatňované a nie oslabiť ich,“ podotkol prvý podpredseda Komisie zodpovedný za lepšiu reguláciu Frans Timmermans.

Ochranári to však vidia inak. „Nové európske pravidlá EÚ by priniesli neistotu pre plánované investície, paralyzovali by ochranu prírody a zároveň by si vyžiadali nové administratívne a finančné opatrenia a dlhodobé rokovania,“ uviedla v tlačovom vyhlásení Tatiana Nemcová z SOS/BirdLife Slovensko.

„Desať rokov nám trvalo, kým sme  na Slovensku do praxe zaviedli existujúcu legislatívu  EÚ. Bol to komplikovaný proces sprevádzaný náročnými jednaniami so všetkými zainteresovanými skupinami,“ dodala Nemcová.

Komisia predstaví výsledky konzultácie na jeseň tohto roka počas konferencie so zainteresovanými skupinami.