Europoslanci chcú viac bicyklov vo vlakoch a posilnenie práv cestujúcich

Ilustračná fotografia. [EPA/Kimimasa Mayama]

Cestujúci si budú môcť pri meškaní vlaku žiadať náhradu cestovného alebo si sami nájsť alternatívnu trasu, ktorú im dopravca preplatí. Dostupnejšie budú asistenčné služby pre ľudí so zníženou pohyblivosťou a zjednoduší sa preprava bicyklov.

Aj keď sú vlaky jedným z najudržateľnejších foriem dopravy, v Európe ich využíva len sedem percent cestujúcich. To by mala zmeniť iniciatíva „Európsky rok železníc“, ktorej cieľom je odstrániť bariéry v pohodlnom využívaní vlakovej dopravy a spopularizovať ju. Poslanci v rámci podpory železničnej dopravy tento týždeň schválili výrazné posilnenie práv cestujúcich.

Medzi hlavné problémy pri využívaní vlakov patrí neflexibilný nákup cestovných lístkov na dlhšie cesty od viacerých dopravných spoločností, meškanie spojov, nedostatočná digitalizácia a komunikácia medzi členskými krajinami ohľadom grafikonov a cien.

V roku 2021 bude v kurze vlaková doprava

Tento rok štartuje iniciatíva Európsky rok železníc, ktorá má zvýšiť využívanie vlakov pre osobnú aj nákladnú dopravu.

Čo sa zmení?

Cestujúci si pri meškaní vlaku nad 60 minút budú môcť vybrať medzi náhradou plnej ceny cestovného lístka, pokračovaním v ceste alebo využitím iného spoja za porovnateľných prepravných podmienok a bez doplatku.

Pokiaľ prevádzkovateľ železničnej dopravy do sto minút od plánovaného odchodu spoja cestujúcim neponúkne možnosti presmerovania, cestujúci si budú môcť sami zorganizovať cestu po inej trase. Ich nový cestovný lístok im prevádzkovateľ bude musieť uhradiť.

Nové pravidlá takisto lepšie objasňujú pojem vyššej moci. Okrem extrémnych prejavov počasia a závažných prírodných katastrof by mali nové pravidlá zahŕňať aj rozsiahle krízy v oblasti verejného zdravia či teroristické útoky. Táto výnimka sa však nebude vzťahovať na štrajky zamestnancov železníc.

Zlepšia sa tiež podmienky pre ľudí so zníženou pohyblivosťou. Bude stačiť, ak prepravcu upovedomia 24 hodín pred cestou, ich sprevádzajúce osoby budú cestovať bezplatne a môže ich sprevádzať asistenčný pes.

Všetky vlaky budú musieť disponovať vyhradenými priestormi a stojanmi na bicykle, pričom v každom vlaku budú musieť byť pre bicykle aspoň štyri miesta.

Slovenskí europoslanci návrh podporili

Nové pravidlá, ktoré uľahčia život vlakovým cestujúcim privítali aj slovenskí europoslanci. Oceňujú, že nové pravidlá smerujú k tomu, aby sa železničná doprava stala atraktívnou alternatívou diaľkovej dopravy.

Martin Hojsík (PS/Renew) toto opatrenie vníma ako podporu rozvoja vlakovej dopravy v Európe, ktorá je dôležitá pri riešení klimatickej krízy. „Preto musia mať pasažieri vo vlakoch, najmä v tých medzištátnych, rovnakú ochranu ako majú pri leteckej doprave,” uviedol. Znamená to podľa neho väčšiu istotu cestujúcich pri vypadnutí alebo meškaní vlakových spojov, čo môže napomôcť tomu, aby ľudia dali prednosť ekologickejšej doprave.

Upozornil, že práva ľudí cestujúcich vlakmi boli doteraz vnímané ako národná záležitosť, ale pri rastúcom význame medzištátnej dopravy a aj pod tlakom verejnosti a ekologických ambícií došlo k zhode, že treba túto otázku riešiť na celoeurópskej úrovni. Vyjadril nádej, že aj na Slovensku to pomôže v rozvoji železničnej dopravy, najmä pri modernizácii regionálnych tratí, južného spojenia Bratislava – Košice a lepšieho napojenia sa na európsku sieť železníc. Aby sa viac nestalo, že keď začne horieť lokomotíva, cestujúci zostanú trčať niekde v poli,” odkázal na Slovensko.

Slováci cestujú vlakom stále viac. Lídrom v Európe je Švajčiarsko

V roku 2010 slovenské železnice prepravili približne 46 tisíc ľudí. V roku 2019 ich už bolo 80 tisíc. Podiel železničnej dopravy na celkovej verejnej doprave rastie aj vo zvyšku Európy.

Eugen Jurzyca (SaS/ECR) posilnené práva cestujúcich v železničnej doprave tiež porovnal s komfortom, ktorý majú ľudia pri kúpe letenky a pri lístkoch na vlak – od prehľadnosti informácií o začiatku, čase a konci jazdy (letu) až po samotný nákup lístka. Podľa neho sa technicky nové práva zabezpečia tak, že sa informácie poskytnú tretím firmám, ktoré ich spracujú do užívateľsky prívetivejšej formy a poskytnú pasažierom. „Zákazník bude v kontakte so subjektmi pôsobiacimi v konkurenčnom prostredí, čo mu zabezpečí kvalitnejšiu službu v celej EÚ,” zhodnotil situáciu.

Robert Hajšel (nom. Smer/S&D) spresnil, že vlaková doprava je na mnohých miestach dominantným prostriedkom presunu ľudí za prácou a vzdelaním, či počas dovoleniek. „Treba dbať, aby sa garantovali práva cestujúcich v prípade výrazného omeškania vinou prevádzkovateľov, alebo pokiaľ ide o poškodenie jeho práv počas cesty. Je to ďalší krok, ktorý by mal zvýšiť komfort cestovania aj vo vlakoch, čo treba podporovať z ekologického hľadiska, aby to bol atraktívnejší spôsob dopravy pre ľudí, než letecká či automobilová doprava,” vysvetlil.

Ivan Štefanec (KDH/EPP) pripomenul, že EÚ práva cestujúcich v železničnej doprave čoraz viac chráni. Po predošlých úpravách, kedy v prípade vyše hodinového meškania vlaku majú cestujúci nárok na 25 percent z ceny lístka a pri vyše dvojhodinovom meškaní je to až 50 percent cestovného, nové pravidlá stanovujú, že ak bude vlak meškať viac ako sto minút, prevádzkovateľ je povinný cestujúcim ponúknuť náhradný spoj do miesta určenia.

„Tiež sa viac chránia osoby so zdravotným postihnutím, keď stačí, že o svojej ceste informujú už len deň dopredu. V neposlednom rade sú to aj úpravy v prospech cyklistov, ktorí budú mať miesto pre bicykle v každej vlakovej súprave,” dodal.
Ústretovosť nových pravidiel voči cyklistom Štefanec privítal aj v kontexte národného plánu obnovy, kde Slovensko vyčlenilo sto miliónov eur na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na železničných staniciach.

Plán obnovy podporí vlakovú dopravu

Železničná doprava našla svoje uplatnenie aj v Pláne obnovy a odolnosti, ktorý poslala vláda na schválenie do Bruselu. V rámci reforiem a investícií vláda vyčlenila na železnice 600 miliónov eur. Takáto investícia by mala podľa materiálu zatraktívniť vlaky, zvýšiť počet cestujúcich aj objem prepravovaného tovaru a prispieť k zníženiu produkcie emisií o približne dve percentá ročne.

„Narastie miera cestovania vlakmi, ktoré budú tvoriť na vybranom území nosný systém regionálnej a medzimestskej dopravy. Vďaka integrácií viacerých druhov dopravy a mobilitných služieb sa udržateľná verejná doprava stane reálnou alternatívou voči individuálnej automobilovej doprave,“ hovorí o cieľoch reforiem v doprave plán obnovy.

Medzi konkrétne opatrenia patrí odstránenie úzkych miest v infraštruktúre, čo by malo viesť k zrýchleniu dopravy a zvýšeniu kapacity tratí, náhrada manuálneho riadenia dopravy automatizovaným a digitálnym dispečingom, elektrifikácia tratí a nákup nových vozidiel a vybavenia.

Rezort dopravy chce viac vlakových spojov aj spoločné lístky pre vlaky a autobusy

Rezort dopravy si v národnom pláne obnovy kladie za cieľ dostať do hromadnej dopravy viac ľudí. Okrem modernizácie infraštruktúry to chce dosiahnuť aj zvýšením počtu spojov a zjednotením cestovných lístkov pre viaceré formy verejnej dopravy.