Európska komisia ocenila projekt CHEFUB

Európska komisia každoročne oceňuje najlepšie implementované a do konca predchádzajúceho roka ukončené projekty programu LIFE+. Tento rok sa medzi tieto projekty zaradil aj projekt CHEFUB združenia BIOMASA z Kysuckého Lieskovca, ktorý sa tak ocitol medzi najlepšími 25 projektmi v oblasti LIFE Environment za rok 2013.

Na realizáciu projektu CHEFUB – Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy bolo použitých cez 1,3 milióna eur. Príspevok EÚ predstavoval takmer pol milióna eur.

„Projekt CHEFUB bol zameraný na vytvorenie a zavedenie inovatívnych a demonštračných prvkov pri spracovaní biomasy a výrobe tepla. Združeniu sa podarilo skvalitniť dodávku a spracovanie pilín, ako aj znížiť emisie oxidu uhličitého spaľovaním kvalitnejších pilín. Vďaka projektu sa zrekonštruovalo a zefektívnilo 20 kotolní na spaľovanie biomasy,“ uviedla Marcela Kozáková, projektová asistentka združenia právnických osôb BIOMASA.

Environmentálne benefity

Jedným z hlavných cieľov a výstupov projektu bolo zníženie emisií CO2. Projektu sa cez realizované aktivity podarilo zredukovať objem emisií CO2 o 12 248 ton ročne.

K výraznej redukcii emisií prispela rekonštrukcia kotolní, pri ktorej boli nahradené staré neefektívne kotly spaľujúce fosílne palivá novými efektívnymi kotlami na drevné pelety, čím sa prispelo k výraznej redukcii emisií CO2 o 2043 ton ročne.

BIOMASA každoročne vykazuje výpočet emisií CO2 zo svojej činnosti, kde je dlhodobý trend znižovania emisií CO2.

Ďalší veľký projekt v implementácii

Slávnostný ceremoniál odovzdávania ocenení Best LIFE Environment Project 2013 sa uskutočnil 4. Júna v Bruseli v rámci podujatia Green Week. Jeho tohtoročnou témou bolo hospodárstvo využívajúce odpad (circular economy) – úspora zdrojov, vytváranie pracovných miest.

Ceremoniálu odovzdávania cien sa zúčastnili aj zástupcovia združenia BIOMASA. Okrem toho, že si prevzali ocenenie Best LIFE Environment Project 2013 za projekt CHEFUB, prezentovali aj v súčasnosti implementovaný informačno-propagačný projekt SMAPUDE_LIFE – Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie.

„Je to veľký trojročný projekt, zameraný na šírenie informácií o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody,“ informovala Marcela Kozáková.

Od roku 1992, v ktorom Európska komisia spustila program LIFE, sa na Slovensku financovalo spolu 24 projektov. Sedem z nich sa zameriavalo na environmentálnu inováciu, šestnásť na ochranu prírody a jeden na informácie a komunikáciu. Do týchto projektov sa spolu investovalo 42 miliónov eur, pričom Európska únia prispela sumou 21 miliónov eur.