EÚ pritvrdí pri emisnej stope kamiónov

Zatiaľ čo emisie CO2 z osobných áut a dodávok za posledných pár desaťročí klesli, pri tzv. ťažkých úžitkových vozidlách k žiadnemu poklesu nedošlo.

Stratégia EÚ počíta s meraním a hlásením o množstve vypúšťaných emisií. Vrátane dlho očakávanej počítačovej simulácie (VECTO). Tá je stále v pilotnej fáze.

Stratégia predchádza legislatívnym návrhom, ktoré by mali prísť budúci rok.

Asociácia európskych výrobcov automobilov (ACEA) tvrdí, že opatrenia zlepšia informovanosť spotrebiteľov, ktorý plánujú kúpu tohto typu vozidla.

„Efektivita vo vzťahu k úspore paliva je pre dopravné spoločnosti, ktoré nakupujú nákladné vozidlá a autobusy najvyššou prioritou, pretože palivo predstavuje viac ako tretinu z celkových prevádzkových nákladov, "povedal Erik Jonnaert, generálny tajomník ACEA.

Emisie z kamiónov predstavujú približne 5 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ, pričom v období od roku 1990 do roku 2010 vzrástli približne o 36 %.

Ekologickí aktivisti stratégiu vítajú ako prvý krok, no žiadajú stanovenie konkrétnych noriem na spotrebu pohonných hmôt, najmä pri kamiónoch používaných pre diaľkovú dopravu. Práve tie majú najväčší podiel na objeme emisií.

"Štandardy na spotrebu paliva, už prinášajú výsledky v podobe úspor za pohonné hmoty pre majiteľov osobných áut a dodávok," povedal zástupca Komisie pre dopravu a životné prostredie Will Todts.