Európske letiská chcú obmedziť CO2 na nulu

Letiská Charles de Gaulle a Orly v Paríži, spoločne s letiskami vo Frankfurte, Aténach, Dubline, Schiphol v Amsterdame, Malpensa v Miláne a ďalšími 24 letiskami v krajinách EÚ oznámili, že v budúcnosti sa pretransformujú na bezuhlíkové. Inými slovami, chcú mieru produkcie svojich emisií CO2 znížiť na nulu.

Tzv. schéma „Airport Carbon Accreditation“ (ACA), v rámci ktorej prijali letiská záväzok, pokryje  26 percent pasažierov v EÚ, oznámilo ACI Europe – európska divízia Medzinárodnej rady pre letectvo.

Na druhej strane, letiská neoznámili konečný termín, do ktorého by sa mala nízkouhlíková transformácia uskutočniť. Olivier Jankovec, generálny riaditeľ ACI Europe, pre Reuters uviedol, že spoločný termín by nebol praktickým riešením: „Ak by sme hľadali dátum, nikdy by sme nedosiahli dohodu. Ale zapájame našich členov do tejto témy,“ uviedol pre Reuters.

Zelené projekty si spravidla dokážu sčasti zarobiť na svoje vstupné náklady, v prípade správy letísk to môže byť komplikovanejšie. ACI Europe predpokladá, že v roku 2009 klesne objem prepravy pasažierov o 8 percent, objem prepravy nákladu o 16 percent. Mnohé letecké spoločnosti tak prídu o časť svojho zisku a letiská o časť poplatkov. Preto je zámer finančne náročný.

„Skutočnosť, že toto robíme uprostred najhoršej možnej obchodnej situácie, jasne hovorí o tom, ako vážne berieme výzvu klimatických zmien,“ hovorí Yiannis Paraschis, výkonný riaditeľ Aténskeho medzinárodného letiska.

Znižovanie energetickej náročnosti sa stalo kľúčovou prioritou v Európe. Riadenie a správa letísk sa podieľa 2 percentami na globálnej tvorbe emisií CO2, hovorí ACI Europe, ktorá združuje 440 letísk v Európe.

EurActiv/Reuters