Európsky proces schvaľovania hnojív s glyfosátom je podľa súdneho dvora správny

Postrek glyfosátom. [Zdroj: Pixabay]

Súdny dvor Európskej únie rozhodnutím reagoval na francúzsky spor, v ktorom prokurátor vzniesol otázky k schvaľovaciemu procesu hnojív s obsahom tejto látky.

Proces, ktorým sa v Európskej únii schvaľujú herbicídy a pesticídy obsahujúce glyfosát, je správny. V reakcii na súdny spor z Francúzska o tom v utorok rozhodol Súdny dvor Európskej únie. Informáciu priniesla agentúra DPA.

V spore bola obžalovaná skupina environmentálnych aktivistov, ktorí zničili nádrže naplnené herbicídom roundup a inými látkami obsahujúcimi glyfosát. Francúzsky prokurátor navrhoval stiahnutie žaloby, prípadne udelenie nižších trestov, čo zdôvodňoval potenciálnym rizikom výrobkov obsahujúcich glyfosát na ľudské zdravie a životné prostredie.

Súdny dvor EÚ však dospel k záveru, že séria otázok týkajúcich sa schvaľovacieho procesu, ktorú vzniesol francúzsky prokurátor, nenaznačila nič, čo by mohlo spochybniť právny základ súčasného normatívneho režimu EÚ ohľadom procesov schvaľovania látok obsahujúcich glyfosát.

O tom, ako naložiť s predmetným súdnym rozhodnutím, musia teraz rozhodnúť francúzske súdy.

Štúdia o dopadoch glyfosátu na zdravie musí byť verejná, rozhodol európsky súd

Existujú obavy, že povolený prostriedok proti burine ohrozuje zdravie. Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť urobila analýzu, ktorú musí teraz zverejniť.

Povolený do roku 2022

Európska komisia v roku 2017 predĺžila povolenie používať glyfosát v priestore EÚ na ďalších päť rokov. V júli tohto roka ju však zakázalo Rakúsko ako prvý členský štát EÚ. Európsky parlament po roku 2022 požaduje absolútny zákaz používania tejto látky.

V EÚ sa posudzujú riziká pre zdravie a životné prostredie na Európskom úrade pre bezpečnosť potravín (EFSA). V prípade kladného stanoviska úradu o povolení či zamietnutí hlasujú členské štáty v príslušnom výbore EÚ. Ak sa členské štáty nedohodnú, rozhoduje Európska komisia. Konečné povolenie je vydávané na obmedzenú dobu, k predĺženiu povolenia je potrebné nové posúdenie vlastností predmetnej látky.

Zatiaľ neexistujú jasné dôkazy o možnom vzťahu medzi glyfosátom a vznikom rakovinových ochorení u ľudí. Použitie látky je v poľnohospodárstve rozšírené a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín aj Európska chemická agentúra (ECHA) ho považujú za neškodný.

Látka, ktorú vyrába nemecká spoločnosť Bayer, však už bola predmetom viacerých súdnych sporov v Spojených štátoch kvôli obvineniam, že spôsobila vznik rakoviny. Za pravdepodobne karcinogénu látku označila aj Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny.