Formuje sa čínsky klimatický plán

Bohaté krajiny by mali venovať 0,5 – 1 percento svojho ročného HDP na pomoc rozvíjajúcim sa krajinám s cieľom zmierniť dôsledky a prispôsobiť sa zmenej klíme, uvádza sa v stanovisku čínskej Národnej komisie pre rozvoj a reformu (NDRC). Dokument sa považuje za základ klimatickej politiky Číny.

Výzva Číny nadväzuje na stanovisko Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách (UNFCCC), v ktorom medzinárodné spoločenstvo vyzvalo na princíp, že rozvíjajúce sa krajiny by nemali byť nútené stanoviť si prísny národný limit pre tvorbu emisií, hoci by bola ich ekonomika fungujúca a rýchlo by rástla. Čínska NDRC trvá na tom, že medzi klimatickými cieľmi a záujmom rozvíjať hospodárstvo musí existovať rovnováha.

Dokument je tiež čínskym posolstvom pre amerického prezidenta Baracka Obamu, že dohoda o novom svetovom klimatickom režime musí zabezpečiť, aby i záväzky krajín, ktoré neratifikovali Kjótsky protokol, korešpondovali v konečnom dôsledku so záväzkami tých, ktorí ho ratifikovali. USA sú jednou z krajín, ktoré protokol podpísali, ale neratifikovali.

EÚ je jediný región vo svete, ktorý si už stanovil svoj záväzný všeobecný cieľ – znížiť do roku 2020 produkciu svojich emisií o 20 percent. Na druhej strane, v porovnaní s požiadavkou Číny je to ďaleko nepostačujúce.

Klimatická spolupráca

Čína v oblasti klimatických otázok zaujala vo všeobecnosti spolupracujúci postoj. Pred blížiacimi sa svetovými klimatickými rokovaniami v Kodani sľubuje zvýšenie svojej energetickej efektívnosti, zníženie energetickej spotreby a podporu využívanie obnoviteľných zdrojov.

Uplynulý týždeň (20.5.) sa v Prahe uskutočnil summit EÚ – Čína. Delegácia z Pekingu, podľa očakávaní pozorovateľov, neodpovedala na požiadavku predsedu EK José M. Barrosa, že všetky veľké ekonomiky by mali vo svetle blížiacej sa konferencie v Kodani predstaviť mieru, v akej hodlajú znížiť produkciu svojich emisií uhlíka.

„Čína je pripravená spolupracovať s Európskou úniou,“ vyhlásil čínsky premiér Wen Ťia-pao pred novinármi, ale doplnil, že spolupráca by sa mala zakladať na „spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti“.

Obe strany sa však na summite dohodli na spolupráci pri vývoji a zdokonaľovaní technológie čistého spaľovania uhlia. Zámerom je pomôcť Číne znížiť mieru tvorby emisií skleníkových plynov v jej početných tepelných elektrárňach.

Klimatický plán

Čína už v súčasnosti pracuje na svojom vlastnom klimatickom pláne, čím chce svetovému spoločenstvu v Kodani preukázať, že to s bojom proti klimatickým zmenám myslí vážne.

Hlavný čínsky klimatický vyjednávač pre tlačové agentúry vyhlásil: „Ďalej pracujeme na národnom pláne, ktorý bude založený na dlhodobej snahe posilniť vymožiteľnosť medzinárodných dohôd o tejto otázke.“

Plán sa zameria na opatrenia v oblasti úspory energií, rozvoj technológie čistého spaľovania uhlia a opätovné zalesnenie niektorých území. Zámerom je bojovať proti klimatickým zmenám a súčasne stimulovať hospodársky rast. Na druhej strane však nestanovuje žiadne konkrétne merateľné ciele ani konečné termíny.