Francúzska zelená agenda

Globálne otepľovanie má spôsobovať vysoká koncentrácia skleníkových plynov. zdroj: www.creativecommons.org

Francúzske predsedníctvo bude podľa niektorých pozorovateľov jedným z najrušnejších v európskej histórii. Popri veľkom množstve legislatívnej agendy bude musieť riešiť aj citlivú otázku budúcnosti Lisabonskej zmluvy po zápornom výsledku írskeho referenda.

Francúzska vláda, na čele s prezidentom Sarkozym, však verí, že sa mu ju podarí úspešne vyriešiť, a súčasne dosiahnuť dohodu na klimaticko-energetickom balíku, kde sa názory členských krajín vo viacerých kľúčových bodoch stále líšia.

Tento týždeň sú ministri francúzskej vlády v Bruseli a europoslancom predstavujú priority svojho predsedníctva Únie.

Cena environmentálnej politiky

Európa stojí „chrbtom k stene“ v znižovaní emisií CO2 – musí dokázať, že je schopná byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám a súčasne neohroziť svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť, povedal 15. júla europoslancom francúzsky minister ekológie Jean-Louis Borlo.

Podľa ministra nebude proces „tak bolestivý, ako si myslíme“, netreba mať preto obavy z príliš vysokej ceny ochrany životného prostredia. Viacero členských krajín, na čele s Maďarskom, však žiada revíziu rozdelenia cieľov redukcie CO2 medzi členské krajiny. Tvrdia, že návrh predložený Komisiou ohrozuje ich ekonomiky.

Až na 30%

Borloo je však presvedčený, že klimaticko-energetický balík je „koherentný a vyrovnaný“. Potvrdil tiež predchádzajúcu výzvu, aby Európa zvýšila záväzok z 20% na 30% ešte prd prijatím globálnej klimatickej dohody v roku 2009.

Na otázku fínskeho europoslanca zo skupiny Zelených Satu Hassi, nakoľko bude Francúzske predsedníctvo skutočne tlačiť na sprísnenie limitov, však minister len vágne odpovedal, že úlohou Paríža nie je pretláčať nejakú francúzsky názor, ale zariadiť čo najlepšiu dohodu v Rade.

Borloo tiež pripustil obavy priemyslu pred konkurenciou z krajín s laxnejším prístupom k ochrane životného prostredia a Komisiu vyzval, aby pred októbrom 2008identifikovala sektory, ktoré by mohli získať výnimku zo systému obchodovania s emisiami (EU ETS). V októbri bude o tejto otázke rokovať Rada ministrov energetiky aj životného prostredia.

Komisia však v tejto otázke vyčkáva – akékoľvek výnimky pre sektory chce určovať až po roku 2010, kedy bude jasný výsledok globálnych klimatických rokovaní.

Použitie fondov ETS

Podľa ministra Borloo by sa mali príjmy z predaja emisných povoleniek použiť na zlepšovanie energetickej efektívnosti budov, dopravy a v energetickom sektore.

Privítal tiež plán na financovanie vývoja technológií na zachytávanie a uskladňovanie uhlíka (CCS), ktorý presadzujú britský liberálny europoslanec Chris Davies, spravodajca k návrhu Komisie na geologické uskladňovanie CO2, a írsky konzervatívna europoslankyňa Avril Doyle, spravodajkyňa k návrhu revízie EU-ETS.

Davies a Doyle chcú poskytnúť 500 miliónov ton emisných povoleniek EU ETS, ktoré by boli inak rezervované pre potenciálnych nových členov systému, pre veľké prevádzky masovo využívajúce technológiu CCS. To by malo poskytnúť priemyslu dostatočné incentívy, aby sa prestal obávať vysokých nákladov zavádzania CCS.

Členské krajiny však zatiaľ nie sú ochotné poskytnúť fondy, ktoré získajú predajom povoleniek, na financovanie spoločných európskych projektov. A Doyle-Daviesov plán nebol technickými expertmi Rady prijatý práve nadšene.

Nie len biopalivá

Svojou požiadavkou na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov v doprave na 10% Komisia „nutne nemyslela“ zvýšenie využívania biopalív, tvrdí Borloo. Zopakoval tak minulotýždňové vyhlásenie z neformálneho zasadnutia Rady ministrov, ktoré môže podľa pozorovateľov znamenať obrat v európskom postoji k biopalivám.

Do cieľa treba započítať aj elektrické vozidlá poháňané energiou z obnoviteľných zdrojov, ako je voda, vietor a pod.

Komisia je tak pod stále väčším tlakom, aby revidovala pôvodný plán zvýšenia objemu biopalív v palivách v doprave na 10%.

Pomoc životnému prostrediu

Ďalšie environmentálne plány europoslancom predstavila francúzska štátna tajomníčka pre ekológiu, Nathalie Kosciusko-Morizet. Paríž chce predovšetkým oživiť rozhovory o ochrane pôdy, štátna tajomníčka však spomínala aj obavy z nedostatku prírodných zdrojov a straty biodiverzity v EÚ.

V oblasti ochrany vôd bude Predsedníctvo riešiť prevenciu znečisťovania pesticídmi a chemickými látkami, pokrok chce dosiahnuť aj v Smernici o integrovanie prevencii a kontrole znečistenia (IPPC), ktorá má zabraňovať, resp. obmedzovať znečistenie z veľkých priemyselných podnikov.

Ďalšie kroky

  • Október 2008: V Poznani sa stretáva Rada ministrov energetiky a Rada ministrov životného prostredia
  • December 2008: V Poznani bude stretnutie OSN k otázkam klimatických zmien
  • December 2008: Európska rada