Globálne emisie za posledných 20 rokov strmo stúpli

Zdroj: Simone Ramella, www.creativecommons.org

Výraznejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií, jadrovej energie a zlepšenie energetickej efektívnosti nedokázalo udržať krok s rastúcim dopytom po elektrine a doprave, ktorý je najsilnejší v rozvíjajúcich sa krajinách.

Recesia a kolaps bývalého Sovietskeho zväzu pomohli industrializovaných krajinách kolektívne znížiť svoje emisie v priebehu posledných dvoch desaťročí, a pravdepodobne naplnia spoločný cieľ podľa Kjótskeho protokolu znížiť do roku 2012 emisie o 5,2 %.

Avšak pokračujúci ekonomický rozmach krajín ako Čína a India, spolu s hospodárskou obnovou v Európe a Severnej Amerike prispeli k rekordne vysokému celkovému nárastu globálnych emisií CO2 o 5,8 % v období rokov 1990 – 2010.

Tieto údaje pridajú k naliehavosti prebiehajúcich zákulisných rokovaní, počas ktorý sa vyjednávači z celého sveta snažia nájsť dohodu o nástupcovi Kjótskeho protokolu.

Prinajmenšom v EÚ zostávajú emisie v absolútnych číslach nižšie ako boli pred finančnou krízou v roku 2008, konkrétne na úrovni 4 miliardy ton v minulom roku, v porovnaní s 4,2 miliardami ton v roku 2007. Veľké ekonomiky ale v rovnakom období výrazne zvýšili svoje emisie do atmosféry.

USA v súčasnosti vypúšťajú 16,9 tony CO2/ročne per capita, čo je dvakrát toľko ako EÚ27 s 8,1 t/ročne na obyvateľa. Pre porovnanie, emisie CO2 Číny sú na obyvateľa stále nižšie ako priemer Únie, konkr. 6,8 t/ročne, ale v súčasnosti sa už rovnajú emisiám Talianska.

Údaje dnes zverejnili v rámci správy „Dlhodobý trend v globálnych emisiách CO2“, ktorú vypracovalo JRC s holandskou Agentúrou pre environmentálne hodnotenie PBL. Vychádzali pri tom z nedávnych výsledkov Emisnej databázy pre globálny atmosferický výskum (EDGAR) a najnovších štatistík o využívaní energie.