Greenpeace doručil svoje požiadavky na maďarské predsedníctvo v Únii

Poradkyňa Greenpeace v oblasti politík EÚ Márta Vetierová odovzdala dokument štátnej tajomníčke pre záležitosti EÚ Enikö Györiovej.

„Ochrana životného prostredia je vynikajúcou možnosťou, aby maďarské predsedníctvo zanechalo po sebe niečo trváce," konštatovala Vetierová. Dodala, že cieľom aktivistov, ktorí mali na hlavách nasadené očné buľvy, bolo naznačiť maďarskej vláde, že oči Európy sa sústreďujú na Maďarsko.

Márta Vetierová uviedla, že ide o dôležité záležitosti, ktoré sú reálne dosiahnuteľné. Maďarská vláda by podľa nej mala podniknúť všetky možné opatrenia, aby podporila udržateľnosť a ponúkla predsedníckej krajine spoluprácu pri dosiahnutí environmentálnych cieľov.

Greenpeace po maďarskom predsedníctve požaduje:

  • viesť konštruktívne rokovania medzi členskými krajinami, aby sa Únia zaviazala zvýšiť svoj cieľ redukcie emisií oxidu uhličitého do roku 2020 na 30% ;

  • pro-aktívny prístup Maďarska, ktoré v prvom polroku 2011 zároveň predsedá Vyšehradskej skupine, v klimatických otázkach aj v rámci V4. Závislosť Poľska na uhlí a jeho odmietanie ambicióznejších klimatických plánov podľa Greenpeace škodí celému regiónu;

  • presadzovať energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE), najmä počas diskusií o energetickej stratégii pre obdobie 2011-2020, dlhodobej vízii pre energetický sektor do roku 2050, financovaní rozvoja energetickej infraštruktúry a počas špecializovaného energetického summitu, ktorý sa uskutoční 4. februára. Podľa organizácie by sa OZE mali do roku 2050 stať výhradným zdrojom energie v Európe;

  • podporiť rozvoj inteligentných a vzájomne prepojených elektrických sietí, optimalizovaných pre integráciu OZE a zaistiť presadenie opatrení energetickej efektívnosti a právne záväzných cieľov pre úspory energie;

  • rokovať o novej smernici, podľa ktorej by sa s rádioaktívnym odpadom zaobchádzalo rovnako ako s inými nebezpečnými odpadmi;

  • podporiť prijatie pravidiel, ktoré zohľadnia škodlivé vplyvy produkcie biopalív (ILUC) a riešiť elimináciu podpory neudržateľným biopalivám členskými štátmi;

  • pripraviť reformu rybného hospodárstva s cieľom zabrániť nadmernému výlovu;

  • zabezpečiť komplexnú debatu o novele smernice o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO), ktorou by sa sprísnili podmienky ich autorizácie a kontroly. Maďarsko patrí ku krajinám, ktoré zakázali pestovanie GMO kukurice (2006) i zemiakov (2010) a mnohé oblasti sa vyhlásili za oblasti bez GMO;

  • pripraviť cestu zákazu ťažby kyanidu.

„Maďarské predsedníctvo bude klásť veľký dôraz na ochranu životného prostredia, pretože každého záujmom je silná Európa a udržateľný rozvoj. Maďarsko bude zodpovedne plniť úlohy spojené s predsedníctvom a pritom bude otvorené ku konzultácii,“ reagovala Györiová.

Predsedníctvo je podľa štátnej tajomníčky rozhodnuté implementovať závery klimatickej konferencie v Cancúne, plánuje prijať európsku stratégiu biodiverzity po roku 2010 a riešiť problémy udržateľnosti súvisiace s efektívnym využívaním vody.

Na oficiálnej stránke maďarského predsedníctva sa uvádza, že sa „zameria na presadenie rokovaní o návrhu pre verejnú výrobu geneticky modifikovaných rastlín.“

Ako dôkaz odhodlania k riešeniu ekologických problémov venovala Györiová aktivistom perá z recyklovaného papiera.