Greenpeace: Lesy môžu priviesť obchodovanie s emisiami ku kolapsu

Cena emisií uhlíka spadne do roku 2020 o 75 percent, teda zo 16,05 na 3,9 eur za tonu, pokiaľ budú offsetovo získané emisné kredity za ochranu a výsadbu nových lesov „relatívne hojne“ započítané do systému obchodovania s emisiami, tvrdí zelená medzinárodná organizácia Greenpeace v správe, ktorú vydala v pondelok (30.3.). Dopĺňa, že ak by i bola cena offsetovo získanej emisnej povolenky prísnejšie obmedzená, cena emisií uhlíka by i tak klesla o 60 percent.

Správa bola vydaná v čase, kedy v Bonne prebieha prvé tohoročné kolo svetových klimatických rokovaní IPCC (EurActiv 31/03/09).

Greenpeace tvrdí, že cena emisií uhlíka má byť pomerne vysoká, aby stimulovala investovanie do čistých technológií a obnoviteľných zdrojov energie. Nízka cena by oddialila vykonanie nevyhnutných zmien v infraštruktúre, ktoré sú potrebné, aby globálne oteplenie atmosféry nebolo väčšie než o 2 celziové stupne.

Získavanie emisných kreditov offsetovým spôsobom je výhodné pre chudobnejšie krajiny len v krátkodobom horizonte. Predávanie emisných kreditov industrializovaným krajinám môže byť lacnejším spôsobom, ako hľadať prostriedky na zaplatenie vlastných emisií, ale ak sa neprijmú dostatočné opatrenia, chudobnejšie krajiny prídu v dôsledku prudko zmeneného podnebia o lesy a súčasne sa nestihnú prispôsobiť.

Správa tvrdí, že neobmedzené vytváranie offsetových kreditov z lesného hospodárstva môže mať zlé dôsledky na emisie v energetike a priemysle v krajinách ako India a Čína, ale i v ďalších rozvíjajúcich sa regiónoch. Ako príklad uvádza Čínu, ktorá v takomto prípade môže prísť ročne až o 10-100 mld. dolárov investícií do technológií čistých energií.

Medzinárodná organizácia zastáva názor, že vyspelé krajiny musia dosiahnuť minimálne tri štvrtiny svojich emisných cieľov prostredníctvom krokov, ktoré prijmú a implementujú doma, nie v tretích krajinách. Tvrdí, že klimatické vyjednávania OSN, ktoré by mali vyvrcholiť v decembri v Kodani prijatím dohody o novom klimatickom režime po roku 2012, sa čoraz viac zameriavajú na znižovanie emisií zabraňovaním odlesňovaniu v rozvíjajúcich sa krajinách.

EÚ prijala k otázke zapojenia lesných emisných kreditov do medzinárodného obchodovania obozretný postoj. Európska komisia navrhla rozvoj Globálneho lesného uhlíkového mechanizmu. Ide o finančný mechanizmus, v rámci ktorého by bolo bohatým krajinám kompenzované úsilie za obmedzenie deforestrácie a snaha za ochranu lesa.

Artur Runge-Metzger, hlavný klimatický vyjednávač Európskej komisie, vo februárovom rozhovore pre EurActiv povedal, že Brusel je „veľmi kritický“, pokiaľ ide o započítanie lesných kreditov do európskej schémy obchodovania s emisiami – EU ETS (EurActiv 25/02/09). „Myslíme si, že lesníctvo by sme mali nechať v tomto momente bokom a uvidíme, ako môžeme štruktúrovať stimulačnú schému, ktorá súčasne poskytne finančné prostriedky majiteľom lesov v rozvíjajúcich sa krajinách,“ povedal.

Európsky parlament sa na druhej strane ešte na jeseň minulého roka vyjadril za zapojenie lesov do schémy EU ETS. O návrhu rezolúcie, ktorá hovorí o spojitosti deforestrácie a boja proti klimatickým zmenám, by mali poslanci hlasovať v pléne v apríli. Podľa terajšej verzie návrhu je však podmienkou ich započítania vytvorenie spoľahlivých monitorovacích mechanizmov efektívnosti.