Hľadá sa „zelený“ spotrebiteľ

Environmentálne šetrné výrobky neboli doteraz schopné rozšíriť sa so špecifických sektorov na celý trh, povedal bývalý riaditeľ európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC Jim Murray. Podľa neho priniesli systémy ako európska eko-známka sklamanie, pokiaľ ide o schopnosť meniť spotrebiteľské správanie sa ľudí. zvyšujúce sa množstvo rôznych ekologických známok spotrebiteľov mätie a tak značky strácajú zmysel.

Ďalším účastníkom panelovej diskusie počas Európskeho podnikateľského summitu, 22. februára 2008, bol Roland Vaxelaire zo spoločnosti Carrefour Group. Podľa neho potrebujú firmy podporu, aby mohli znížiť cenu „zelenších“ tovarov. Hoci eko-známky považuje za dôležité, spotrebiteľov netreba miasť a vytvárať v nich pocit viny.

Gianni Ciserati z firmy Procter & Gamble si myslí, že „spotrebitelia to chcú všetko“ a environmentálne priaznivejšia spotreba nebude možná, pokiaľ takéto produkty neposkytnú vysokú kvalitu, dobrú cenu, udržateľnosť a „zapamätateľný zážitok“.

Všetci panelisti sa zhodli, že eko-známky môžu byť užitočné, ak sú založené na konzistentných a ľahko pochopiteľných kritériách a používané spolu s inými opatreniami. Rozdielne názory však panujú na fiškálnu podporu.

Murray si myslí, že daňové úľavy nepriniesli očakávané výsledky. Opiera sa o štúdiu britskej Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj z roku 2006.

Erika Mink zo spoločnosti Tetra Pak vyzvala k „opatrnosti“ pri používaní daní. Bývalý komisár pre poľnohospodárstvo Franz Fischler argumentoval v prospech vyšších daní na používanie zdrojov, a zníženia daní z príjmu. Podľa Fischlera by mal v podpore „zelenšej“ spotreby zohrať väčšiu úlohu trh.

Miroslav Jurkovič zo spoločnosti Envipak pre EurActiv povedal, že systém udeľovania ekoznámok môže pomôcť zavádzaniu technologických inovácií šetrnejších k životnému prostrediu. „Podľa môjho názoru v Európe je viditeľná aj inklinácia spotrebiteľov k eko-, bio- a environmentálne priaznivým výrobkom alebo službám a preto môže eco-labeling slúžiť ako motivácia pre podnikateľov odlíšiť sa od konkurencie a ukázať spotrebiteľom svoj postoj k životnému prostrediu.“

Komisia pripravuje revíziu a pravdepodobne aj rozšírenie systému eko-značiek, návrh zverejní v polovici apríla.