Hladina Stredozemného mora stúpa

Krátka správa

Hladina Stredozemného mora stúpa „od 90. rokov o 2,5 až 10 milimetrov ročne a ak bude tento trend pokračovať, v najbližších 50 rokoch stúpne o 12,5 centimetra až pol metra“, tvrdia autori štúdie „Klimatické zmeny v španielskom Stredomorí“, publikovanej 18. januára 2008.

Podľa autorov je rast hladiny mora spojený so značným nárastom priemernej teploty v tom istom období.

Štúdia pripravená Španielskym inštitútom oceánografie (IEO) ďalej tvrdí, že pri pokračovaní trendu bude mať aj menší nárast „veľmi vážne následky“, zatiaľ čo stúpnutie hladiny o pol metra bude pre pobrežné oblasti „katastrofálne“.

„Klimatické zmeny v španielskom Stredomorí“ popisujú vývoj teploty, úrovne a slanosti Stredozemného mora od roku 1948 do dnes. Podľa vedcov prebiehal v dvoch rozdielnych periódach – od 1948 do 70. rokov, a od 70. rokov do dnes.

Počas prvej sa dal pozorovať pokles teplôt i morskej hladiny. Od polovice 70. rokov však zavládol opačný trend – rast teploty, ktorý sa v posledných rokoch ešte zrýchlil.

Vedci však zdôraznili, že je priskoro tvrdiť, že trend bude pokračovať aj v najbližších desaťročiach. Stúpanie hladiny morí od 90. rokov je každopádne globálnym fenoménom.

Za jednu z príčin sa považuje topenie polárnych ľadovcov spôsobené klimatickými zmenami. EÚ sa ich snaží zabrzdiť už od začiatku 90. rokov znižovaním emisií skleníkových plynov. Na prelome tisícročí prijala škálu nových nástrojov a iniciatív, ako je Systém obchodovania s emisiami (EU ETS), či rámcový Európsky program klimatických zmien (ECCP).

V júni 2007 otvorila Komisia verejné konzultácie o spôsoboch zníženia dopadov a nákladov stále častejších prírodných katastrof vyvolaných klimatickými zmenami, ako sú povodne a lesné požiare. V roku 2008 Komisia zverejní Oznámenie o dopadoch klimatických zmien na zdravie ľudí a zvierat, ako aj Oznámenie o prispôsobení sa klimatickým zmenám.