Kandidát na komisára pre životné prostredie nepresvedčil

Zdroj: EP

Environmentálny výbor Európskeho parlamentu preveroval kompetencie kandidáta na európskeho komisára pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov Karmenu Vella.

Vella je maltským ministrom turizmu. Vládu, ktorej je súčasťou, obviňujú zo zavinenia masového úhynu vtáctva na Malte, pretože nedokázala v dostatočnej miere implementovať smernicu o ochrane voľne žijúcich živočíchoch. Aj preto sa niektorí ochranári obávajú, že Vella nie je najvhodnejším kandidátom.

Predstavitelia biznisu ako aj environmentalistických skupín sa zhodujú, že samotnou Junckerovou reorganizáciou portfólií došlo k výraznému posunu priorít – od ochrany životného prostredia k vytváraniu pracovných miest a ekonomickému rastu. Už v poverovacom liste od budúceho predsedu komisie Junckera sa hovorí, že Vellovo portfólio bude podriadené a koordinované podpredsedom komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť a podpredsedníčkou pre energetickú úniu.

Karmenu Vella sa počas vypočutia viackrát vyjadril, že jeho portfólio má prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu. „Ochrana životného prostredia a zachovanie našej konkurencieschopnosti idú ruka v ruke.“  

Viacerí členovia environmentálneho výboru vyjadrili obavu zo spojenia dvoch veľkých portfólií životného prostredia a námorných záležitostí a rybolovu. Bas Eickhout zo Zelených upozornil, že mnohokrát môže dochádzať ku konfliktom záujmov, ako v prípade kvót na rybolov, ktoré sú často skôr politickým rozhodnutím.

Budúci komisár Vella však konflikt záujmov nevidí a zdôraznil, že spojením „môžeme naplno realizovať potenciál zeleného a modrého rastu. Obidve portfólia môžu spolu koexistovať a navzájom sa skôr posilňovať ako oslabovať.“

Vella vymenoval priority, ktorými ho poveril budúci predseda komisie Juncker a ktorým sa ako komisár bude venovať. Jeho hlavné úlohy budú  prehodnotiť viacero smerníc vrátane smernice o vtáctve, pokračovať v rokovaniach o novej stratégií o ovzduší, urýchliť prechod na hospodárstvo využívajúce odpad a pokračovať v implementácii novej reformy o spoločnom rybolove.

Ako jednu z hlavných priorít Vella spomenul zníženie regulačnej záťaže a zvýšenie ochrany životného prostredia s cieľom chrániť zdravie ľudí a prispieť k hospodárskemu rastu. Viacero regulácií ma byť podrobených kontrole regulačnej vhodnosti (REFIT).

Riaditeľ Európskej environmentálnej kancelárie Jeremy Wates sa pre BBC vyjadril, že Vellove priority sú zároveň aj dlhodobými požiadavkami viacerých obchodných spoločností, ktoré majú záujem oslabiť environmentálne normy EÚ. „Pod záštitou zjednodušenia a regulácií sa budú prijímať opatrenia, ktoré sú priateľské k biznisu nie však k životnému prostrediu.“

Na druhej strane priority potenciálneho komisára vítali zástupcovia obchodných združení ako je BusinessEurope. „Je to odvážny prístup … sústredí sa na najdôležitejšie priority Európy a to je zvýšenie konkurencieschopnosti a rast pracovných miest,“ povedal Markus Bayrer.

Na väčšinu konkrétnych otázok poslancov Európskeho parlamentu, ktoré mali preveriť jeho kompetentnosť nedokázal Vella odpovedať priamo a odvolával sa na budúce stretnutia.

Napriek kritike aktivistov a vágnym politickým odpovediam bude Karmenu Vella s najväčšou pravdepodobnosťou budúcim európskym komisárom pre životné prostredie, námorné záležitosti  a rybolov, pretože má podporu najväčších európskych politických strán.

Parlament by mal odporučiť alebo zamietnuť nomináciu Karmenu Vella do utorka budúceho týždňa (7. október).  Hlasovanie Európskeho parlamentu o osude novej Junkerovej komisie bude 22. októbra.