Kde končia naše laptopy?

Foto: mmisso.deviantart.com

Notebooky, obrazovky, LCD panely, televízory a iná elektronika z Európy a Ameriky končí na divokých afrických smetiskách, kde sa spáli alebo jednoducho zakope pod zem, tvrdí vo svojej novej správe svetová environmentálna organizácia Greenpeace. Zatiaľ, čo by mali z domácností vyradené spotrebiče putovať do recyklačného strediska, mnohé firmy v Nemecku, Holandsku, Švajčiarku a Kórei ich pod zámienkou second-hand predaja, druhotného spracovania či repasovania vyvážajú do Ghany v Afrike.

Ghana je preplnená výrobkami, na ktorých možno nájsť logá spoločností ako Sony, Microsoft, Dell, Philips, Canon, Siemens, či Nokia. Ich spoločnou charakteristikou je, že každý obsahuje prvky, ktoré sú pre živé organizmy a životné prostredie toxické. Pracovníci v Ghane, častokrát deti bez primeraného ochranného odevu, svojpomocne rozoberajú elektroniku a zbierajú z nej kovy, ktoré sa dajú predať. Zvyšok putuje pod zem alebo do divokých spaľovní.

Do prostredia sa pri takomto zaobchádzaní uvoľňuje veľké množstvo olova a ftalátov, ktoré vplývajú okrem iného napríklad na reprodukčné zdravie človeka. Spomedzi iných nebezpečných látok Greenpeace spomína chlórované dioxíny, ktoré sa podpisujú pod vznik nádorových ochorení. Správa cituje Dr. Kevina Bridgena: „Mnoho chemikálií je vysoko toxických, niektoré môžu ovplyvniť rozvíjajúci sa reprodukčný systém detí, zatiaľ čo ostatné sa dotýkajú vývinu mozgu a nervového systému.“

Greenpeace preto vyzýva elektronický priemysel k väčšej miere zodpovednosti. Inými slovami, tlačí na veľké firmy, aby nepoužívali vo svojich produktoch toxické látky, spoločne sa pričinili o vytvorenie celosvetovej recyklačnej sústavy a prevzali zodpovednosť za celý životný cyklus svojich výrobkov. Niektoré firmy učinili kroky smerom k zodpovednosti, iné (Philips, Sharp) odmietajú prevziať zodpovednosť za recykláciu v minulosti predaných zariadení, uzatvára Greenpeace.

Myšlienka zodpovednosti za celý životný cyklus predaných tovarov nie je novinkou. Napríklad v oblasti nakladania s obalmi sa v Európe od začiatku 90-tych rokov rozvíja systém ZELENÝ BOD. Na Slovensku ho zastrešuje spoločnosť ENVI-PAK, ktorej akcionármi sú firmy Coca-Cola, Nestlé, Henkel, Tetra Pak, P&G, Unilever, PEPSI a Opavia.