Kjótske povolenky rozdelili EÚ na východ a západ

Autor: Paul, Zdroj: Freedigitalphotos.net

V piatok (26.10.) ministri členských krajín hlasovali o spoločnej pozícii Európskej únie, ktorú by mali v otázke medzinárodných emisných jednotiek AAU presadzovať na klimatickom summite v katarskom meste Doha. Ten sa bude konať od 26. novembra – 7. decembra, čiže len mesiac pred vypršaním prvého obdobia záväzkov Kjótskeho protokolu.

„Fakt, že nedošlo vnútri bloku EÚ k dohode, značne zníži očakávania od konferencie v Doha pokiaľ ide o prenos AAU,“ uviedol pre EurActiv Jeff Swartz, riaditeľ pre politické otázky v Medzinárodnej asociácii pre obchodovanie s emisiami (IETA). „EÚ bude mať v Doha problémy pri získavaní podpory z iných krajín pre svoju pozíciu.“

Medzinárodné kredity AAU sa vytvorili v rámci schémy Spoločnej implementácie Kjótskeho protokolu pre krajiny bývalého sovietskeho bloku. Keďže ale v priebehu 90. rokoch produkcia ich ťažkého priemyslu výrazne klesla, hodnota pridelených jednotiek klesla pod 1 euro za tonu CO2.

Rusko i mnohé krajiny strednej a východnej Európy by si tieto kredity radi preniesli aj do ďalšieho obdobia Kjótskych záväzkov. Európska komisia sa však obáva, že by to mohlo ďalej kompromitovať fungovanie európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) a zabrániť dosiahnutiu účinnej medzinárodnej dohody počas summitu v Doha.

EK pred niekoľkými dňami predložila návrh, v ktorom žiadala zakázať používanie kreditov z nečlenských krajín EÚ (tzv. ERUs), ktoré sa nezaviažu k druhému obdobiu znižovania emisií. Firmy z EÚ totiž ich nákupom môžu kompenzovať redukciu emisií, ktorá by ich v Únii vyšla niekoľkonásobne drahšie za tonu CO2.

K zákazu ich budúceho využívania vyzvali aj rozvojové krajiny združené v G77.

Východná fronta

Počas rokovaní ministrov životného prostredia koncom minulého týždňa ale krajiny z východnej časti EÚ vytvorili silná opozícia voči návrhu Komisie. K hlavnému odporcovi Poľsku sa pridalo Bulharsko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Nakoľko disponujú veľkou zásobou jednotiek AAU, text dohody bol napokon len všeobecný. V záveroch sa uvádza, že „nadbytok jednotiek AAU z prvého obdobia záväzkov by mohol ovplyvniť environmentálnu integritu protokolu, aby sa to nebude vhodne riešiť“.

Členské štáty vyzvali, aby dohoda z Doha „udržala ambicióznu úroveň environmentálnej integrity a zachovala stimuly pre prekonanie cieľov a zároveň povzbudila stanovenie ambicióznych cieľov“.

Poľský minister životného prostredia Martin Korolec bol v piatok po stretnutí spokojný a uviedol, že Varšava úspešne vyrokovala cestu smerom k racionálnej a nákladovo efektívnej klimatickej politike.

„Podarilo sa nám dosiahnuť dva hlavné ciele,“ povedal. „Prijali sme pre rokovania v Doha otvorený mandát, ktorý berie do úvahy poľskú pozíciu a naše právo zachovať a zbaviť sa emisií v rámci Kjótskeho protokolu.“

„EÚ sa v Doha ukáže viac-menej s prázdnymi rukami, na rokovací stôl nepredloží nič nové,“ okomentovala dohodu ministrov Ulrikka Aarnio z ekologickej skupiny CAN Europe. „Tento nedostatok ambície žiaľ podkopáva kredibilitu EÚ ako hnacej sily v rokovaniach o novej medzinárodnej klimatickej dohode.“

Vzhľadom na nízku súčasnú cenu jednotiek AAU sa s nimi momentálne obchoduje len málo. Podľa Bloomberg New Energy Finance majú štáty EÚ stále k dispozícii toľko použiteľných kreditov, koľko zodpovedá 63 % súhrnných emisií CO2 Únie v roku 2010. Ak by sa k nim pridal nadbytok AAU od nečlenských krajín Únie, rovnalo by sa to približne emisiám Ruska vypusteným v roku 2008-2012.