Kjótsky adaptačný fond sa možno po roku 2012 rozrastie

Krátko pred začiatkom klimatickej konferencie v Cancúne (29.11.-10.12.) Farrukh Iqbal Khan, predseda rady Adaptačného fondu OSN (AF), v rozhovore pre EurActiv prezradil, že malý AF by sa v budúcnosti mohol zlúčiť s novým environmentálnym fondom. O založení nového zeleného fondu budú diskutovať svetoví lídri počas klimatickej konferencie v Cancúne.

Začiatkom novembra podpísal fond zmluvu o pomoci Senegalu pri ochrane pobrežia pred stúpajúcou úrovňou oceánu vo výške $8,6 mil. Tiež odsúhlasil ďalšiu dohodu zameranú na zlepšenie vodného hospodárstva v Hondurase.

Podľa Khana teraz rozvojové krajiny dúfajú, že väčšina zo stomiliardového balíčka klimatickej pomoci, ktorý minulý rok prisľúbili industrializované krajiny by mohol prerozdeľovať AF. Fond v súčasnosti funguje na základe darov a kreditov OSN vytvorených z projektov zníženia emisií. Priznal ale, že tento systém neprináša veľa podstatných financií.

Argumentoval, že akýkoľvek nový mechanizmus odsúhlasený v novej klimatickej zmluve by tiež mohol naplniť zdroje pre adaptáciu. Poradná skupina OSN pre financovanie klimatických zmien vo svojej správe začiatkom novembra identifikovala potenciálne zdroje financovania, ako je uhlíková daň, obchod s emisiami, daň z medzinárodnej leteckej a lodnej dopravy a presmerovanie dotácií pre fosílne palivá.

„Myslím si, že pre ďalšie financovanie musia byť použité akékoľvek nové tržné zdroje, ako napríklad dane. Ak už bude daň uvalená, mala by nejakým spôsobom prispieť do financovania adaptácie…Adaptácia je pre rozvojové krajiny reálnou stratégiou, a preto sú potrebné dostatočné zdroje.“ povedal Khan. Väčšina doručených návrhov projektov AF sa venuje poľnohospodárstvu a otázkam prežitia v zraniteľných komunitách v najchudobnejších krajinách.

„Je dôležité upraviť tento systém,“ prízvukoval. Zdôraznil, že aj keď založenie nového klimatického fondu a jeho riadenie sú stále predmetom diskusií, rozhovory o zdrojoch financovania ledva začali.

„Za posledných šesť mesiacov sa aspoň jasne ukázali možnosti [financovania],“ uviedol Khan. Teraz je podľa neho otázkou ako do jedného návrhu zosúladiť tri rozdielne z EÚ, USA a G77 (skupina pôvodne 77-ich rozvojových štátov zal. 1964, dnes združuje 131 krajín).

Celé interview v anglickom jazyku nájdete tu.