Klimatická politika USA nemôže opomenúť uhlie

Kalifornia, ktorá sa pokladá za zeleného lídra USA, už nie je jediným štátom, ktorý sa rozhodol pre intenzívnu ochranu životného prostredia. Dnes zamýšľa znížiť svoje emisie skleníkových plynov 33 amerických štátov, z ktorých 28 pripojilo svoj podpis pod vytvorenie schémy pre obchodovanie s emisiami, povedal včera (17.3.) v Bruseli Terry Tamminen, niekdajší poradca kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggra.

Kalifornský model, ktorý v sebe spája schému obchodovania s emisiami s komplementárnymi politikami na podporu energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov a zelených technológií, vyzdvihol i prezident Barack Obama a označil ho za možný vzor pre federálnu klimatickú politiku. Experti sa zhodujú, že ak raz Obamova administratíva definuje komplexnú zelenú politiku, bude sa zakladať na systéme obchodovania s emisnými kreditmi.

David Hawkins, riaditeľ klimatického centra americkej Rady pre obranu prírodných zdrojov, povedal, že kľúčové rozhodnutia sa budú týkať najmä stanovenia úrovne tvorby CO2, ktorú ak podniky prekročia, budú zaradené do emisných schém. Súčasne, dôležitým bude i rozhodnutie, kedy začne federálna schéma obchodovania s emisiami fungovať. Doplnil, že rok 2020 sa približuje a stanoviť si cieľ v tomto časovom horizonte je čoraz náročnejšie. Pre porovnanie, povedať si, že do roku 2050 znížia USA tvorbu svojich emisií o 80 percent, je oveľa jednoduchšie.

Experti povedali, že USA sa inšpirujú európskym odhodlaním, ale chcú si vytvoriť svoj vlastný model. Najväčším ponaučením od EÚ pre nich je, že nemožno 100 percent emisných povoleniek rozdeľovať bezplatne, rovnako ako nemožno obchodovať so 100 percentami z nich. USA chcú túto otázku riešiť oveľa vyváženejšie.

Otázkou zostáva aj nakladanie s prostriedkami, ktoré sa získajú z obchodovania s emisiami. Predstaviteľ americkej administratívy pripustil, že spočiatku by sa mohli zisky vracať späť do firiem, čo by znamenalo, že priemysel by začal niesť jarmo postupne. Šlo by o metódu cukru a biča, ktorá by v sebe obsahovala ako stimuly pre rozvoj čistých technológií, tak i nutnosť platiť za vyprodukovaný oxid uhličitý.

Akýkoľvek klimatický zákon bude musieť pamätať na uhlie, ktoré je dominantným energetickým zdrojom pre juhozápadné a stredozápadné americké štáty. Diskusia s týmito krajinami je podobná diskusii o energetickom a klimatickom balíku v rámci EÚ, kedy si štáty spaľujúce uhlie vybojovali výnimky pre svoj priemysel.

Priemysel a environmentalisti ponúkajú plán

Dvadsaťšesť veľkých spoločností a päť environmentálnych organizácií ponúklo 26. januára klimatický plán v rámci Partnerstva USA pre klimatickú akciu. Medzi podporovateľmi sa tak ocitli korporácie ako General Electric, Shell, Siemens, Environmental Defence, Pew Centre on Global Climate Change a iní.

Pre Biely dom a Kongres spoločne navrhli komplexnú klimatickú politiku, ktorej súčasťou by bola i federálna schéma obchodovania s emisiami a cieľ znížiť do roku 2050 produkciu CO2 o 80 percent v porovnaní s úrovňou z roku 2005. Aliancia súčasne chce, aby bola schéma sprevádzaná ďalšími opatreniami pre zabránenie vysokého nárastu cien energií a pre podporu výskumu technológie čistého spaľovania uhlia, nízkouhlíkovej dopravy, energetickej efektívnosti budov a priemyselných inštalácií.

Signatári odporučili, aby Kongres vyčlenil prostriedky z rozpočtu na rozvoj technológie zachytenia a uskladnenia emisií (CCS), ktoré je v súčasnosti stále iba vo fáze svojho rozvoja. Domnievajú sa však, že s jej využitím môžu prísne environmentálne štandardy spĺňať i uhlie spaľujúce elektrárne a teplárne.

Na rozdiel od európskeho prístupu, americkí experti sa vyslovili za stanovenie emisného stropu pre produkciu jednotky energie. Tvrdia, že okrem iného ide aj o „opatrenie v záujme ochrany spotrebiteľa“, pre ktoré budú môcť byť účty za elektrickú energiu naďalej prehľadné a suma na nich nebude bezdôvodne rásť. Emisný limit pre jednotku energie na druhej strane opäť zdôrazňuje užitočnosť a potrebu technológie CCS.

Pripoja sa USA k svetovému klimatickému režimu?

Na otázku, či je prezident Obama pripravený zapojiť svoju krajinu do budúceho svetového klimatického režimu, o ktorom by sa malo rozhodnúť na decembrovej konferencii OSN v Kodani, experti odpovedali, že existujú náznaky, že tak zamýšľa učiniť. Doplnili, že americký zákon o klíme je na stole a je možné, aby bol schválený v predpokladanom čase, upozornili však, že Kongres má mnoho šancí a nástrojov, ako oddialiť prijatie tejto dôležitej legislatívy.

Pre schválenie zákona o klíme je v Senáte, hornej komore, potrebných 60 hlasov. Vzhľadom na to, že každý jeden štát preferuje iné energetické zdroje a má iný energetický mix, zákon bude musieť byť veľmi inkluzívny.

Hawkins sa domnieva, že ako prvá sa bude zákonom zaoberať dolná komora, Snemovňa reprezentantov. O konkrétnom návrhu by mohli poslanci začať diskutovať v pléne na konci budúceho týždňa. Senát by mohol potrebovať viac času, vzhľadom na oveľa komplikovanejšie rozdelenie právomocí a štruktúru výborov.