Klimatické ciele rozdeľujú ministrov

Jednou z ústredných tém dnešnej (15.3.) diskusie ministrov životného prostredia EÚ bude možnosť sprísniť klimatický cieľ do roku 2020 z 20 na 30 percent. EÚ takýto krok podmieňuje tým, že i ostatné vyspelé krajiny sveta prijmú obdobné rozhodnutia.

Myšlienka sprísnenia klimatického cieľa naráža na odpor niektorých krajín. Východné členské štáty tvrdia, že EÚ by si mala najskôr vyjasniť metodiku, podľa ktorej bude posudzovať mieru ambicióznosti krokov ostatných krajín, ktorými podmieňuje sprísnenie. Vo všeobecnosti majú vlažný postoj k ďalším klimatickým záväzkom i Taliansko a Fínsko, uviedol pre EurActiv vysoko postavený diplomat.

Na druhej strane sú štáty, ktoré tvrdia, že sprísnenie cieľa z 20 na 30 percent je v záujme samotnej EÚ a jej ekonomiky. Takýto názor podporujú Dánsko, Veľká Británia, Holandsko a Švédsko.

Francúzsko sa nachádza niekde na pomedzí. Sprísnenie cieľa považuje za potrebné, ale podľa Paríža by sa tak malo stať až potom, ako sa identifikujú a obmedzia riziká pre európsky priemysel a podnikateľov. Problémom pre Francúzsko je aj konkurenčná výhoda výrobcov z krajín s menej prísnou klimatickou legislatívou.

Diskusie sa pravdepodobne neposunú žiadnym smerom, pokiaľ Európska komisia nepredstaví štúdiu o dôsledkoch cieľa 30 percent na európsku ekonomiku.

Svetová hospodárska recesia znížila objem výroby aj v EÚ, preto sa zdá, že prísnejší cieľ by sa dal v takýchto podmienkach dosiahnuť pri menších nákladoch než pôvodný cieľ v čase hospodárskeho rastu.

„Nik nevie, ako prísť k 30 percentám,“ vyhlásil pre EurActiv iný diplomat. Doplnil, že úvaha o sprísnení cieľa vyvoláva celý rad otázok, medzi nimi aj tému vytvárania emisných kreditov prostredníctvom ochrany lesov a znižovania miery odlesňovania.

Do mozaiky diskusie prichádza i návrh francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho na uvaľovanie uhlíkového cla na vonkajšej hranici EÚ. Viaceré členské štáty však takýto nástroj označili za protekcionistický.

Na pretrase i Kjótsky protokol

Ďalšia náročná diskusia sa bude týkať Kjótskeho protokolu. V roku 2012 skončí jeho platnosť a zatiaľ nie je jasné, aká dohoda, resp. klimatický režim ho nahradí. Bohaté a chudobné krajiny sú nejednotné, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či sa má zachovať aj po vypršaní platnosti alebo nie.

„Jedným zo zlyhaní Kodane bolo i to, že EÚ bola obvinená zo zabitia Kjóta,“ vyhlásil jeden z bruselských diplomatov. Podľa neho má takéto obvinenie dôsledky pre medzinárodné vyjednávania.

Poľsko a ďalšie východné krajiny EÚ by boli rady, ak by sa platnosť Kjótskeho protokolu predĺžila, čím by neprišli o výhody, ktoré im plynú z nevyužitých emisných kreditov. Povolenky sa "ušetrili", pretože hospodárstvo po páde komunistických diktatúr skolabovalo a systém obchodovania v rámci RVHP sa rozpadol.

Európska komisia uplynulý týždeň (9.3.) varovala, že prenos „horúceho vzduchu“ (nevyužité povolenky na produkciu 10 mld. ton CO2) do nového klimatického režimu by výrazne obmedzil mieru ambicióznosti, pokiaľ ide o obmedzovanie tvorby emisií skleníkových plynov.