Klimatické vyjednávania: EÚ má plán. Opäť

Foto: Flickr.com/chinadialogue.net

„EÚ musí byť i naďalej lídrom“ svetových klimatických rokovaní, vyhlásila včera (9.3.) pred poslancami Európskeho parlamentu Connie Hedegaard, komisárka pre klimatické zmeny. Byť naďalej lídrom podľa jej slov znamená „prijať hmatateľné a presvedčivé kroky na domácej scéne tak, aby sme sa stali klimaticky priateľským regiónom pre svet“.

Prísne klimatické ciele sú v záujme ekonomiky

Komisárka chce najmä USA dokázať, že zelená transformácia sa dá zlúčiť s hospodárskym rastom a vytváraním nových pracovných miest.

Ambiciózne emisné ciele sú v záujme ekonomiky a hospodárskeho rozvoja: „Je to v záujme Európy. Ak to spravíme inteligentne, posilní to našu konkurencieschopnosť, zvýši energetickú bezpečnosť, stimuluje zelený hospodársky rast a inovácie, čím vytvoríme nové pracovné miesta,“ tvrdí Hedegaard.

Európska komisia si nechala v tomto kontexte vypracovať štúdiu, ktorá odpovie na otázku, čo by pre EÚ znamenal cieľ znížiť mieru tvorbu emisií CO2 o 30 percent, o ktorom sa v Bruseli uvažuje, že by sa mohol prijať, „ak by boli podmienky vhodné“.

S Kjótom alebo bez?

Komisárka by rada videla, ako i ostatní svetoví hráči prikladajú ruku k dielu a prispievajú k prijatiu právne záväznej dohody o svetovom klimatickom režime po roku 2012. V prípade núdzovej situácie je však pripravená i na fungovanie podľa Kjótskeho protokolu.

EÚ si svoje záväzky v rámci Kjótskeho protokolu plní, preto s touto zmluvou problém nemá, hovorí Hedegaard. Pripúšťa však, že niektoré jeho prvky je nutné reformovať.

V druhej polovici roka by mala Komisia predstaviť návrh scenárov do roku 2050. Klimatická komisárka hovorí, že treba začať uvažovať aj o roku 2030 ako o strednodobom horizonte. Rok 2020, ktorý je konečným termínom pre krátkodobé ciele, sa blíži.

Komisárka kladie dôraz na klimatickú diplomaciu. Na budúci týždeň pocestuje do USA a do Mexika. Ku koncu marca chce hovoriť aj s predstaviteľmi Indie, Japonska a Číny. Témou bude obrazné hľadanie cesty do mexického Cancunu, kde sa v decembri 2010 uskutoční svetová klimatická konferencia COP16.