Klimatické zmeny top agendou na summite EÚ – Čína

Rozdielne pohľady, ako spojiť silný hospodársky rast a obmedzovanie spotreby energií v Číne, môžu byť ústredným rozdielom a impulzom pre napätie medzi čínskymi a európskymi lídrami počas dnešného summitu EÚ – Čína. Najvyšší predstavitelia oboch blokov sa schádzajú v Prahe. Brusel nedávno naznačil, že jednou z hlavných tém bude i hľadanie možností pre užšiu spoluprácu v oblasti znižovania miery tvorby emisií CO2.

Sun Zhenvu, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky pri Európskych spoločenstvách, vyzval včera (19.5.) počas Konferencie o úlohe Číny v novom svetovom usporiadaní na užšiu koordináciu krokov v čase finančnej krízy. Doplnil, že Peking uznáva princíp „spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti“ za obmedzovanie tvorby emisií uhlíka.

Takýto princíp stanovuje i Kjótsky protokol. Vyplýva z neho, že najväčšiu mieru zodpovednosti za klimatickú politiku nesú rozvinuté krajiny, pričom tým rozvíjajúcim sa (ako napríklad Číne a Indii) sa garantujú isté ústupky.

Čínsky ambasádor pripomenul, že klimatická kríza je dedičstvom a zodpovednosťou industrializovaných krajín. Doplnil, že súčasná miera tvorba emisií v Číne dosahuje po prepočítaní na obyvateľa len pätinu hodnoty prepočítanej v americkom priemysle na jedného obyvateľa. Čína však i tak uskutočňuje štruktúrne zmeny vo svojom hospodárstve, ktorých cieľom je postupné znižovanie spotreby energií.

Zhenvu doplnil, že čínska odpoveď na súčasné problémy je znakom, že Peking má záujem vziať časť zodpovednosti na svoje plecia.

Rola Číny v medzinárodnom systéme

Peking nepredstavuje pre ostatné krajiny a národy hrozbu, vyhlásil ambasádor v Bruseli: „Čína už bola šikanovaná zahraničnými mocnosťami a preto dôverne pozná pokorenie nerovnosťou. Čína iným takúto agóniu nikdy nespôsobí. Ani nebude usilovať o svoj vlastný rozvoj na úkor záujmov ostatných.“

Komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner povedala, že vzťahy EÚ a Číny sú jednou z kľúčových tém, o ktorých sa v Bruseli diskutuje na najvyššej úrovni. Vyhlásila: „Historicky, rast globálnych mocností viedol k napätiu a konfliktom. Akokoľvek, história nepotrebuje, aby sa opakovala.“

Pripomenula, že výzvy, ktorým Čína a EÚ dnes spoločne čelia, sú hospodárska kríza a téma životného prostredia. Preto si situácia vyžaduje spoločnú koordinovanú odpoveď. Ferrero-Waldner doplnila, že Spoločenstvo a Čína už zdieľajú know-how v oblasti technológie čistého spaľovania uhlia, technológie zachytenia a uskladnenia CO2 (CCS) a v oblasti ďalších problémov, ktoré sa spájajú s produkciou emisií uhlíka.

Komisárka doplnila, že EÚ a Čína majú spoločný záujem na zdržiavaní sa protekcionizmu.

Summit prichádza v čase, kedy posledné štatistiky ukázali, že EÚ má v medzinárodnom opbchodovaní s Čínou deficit 170 mld. eur ročne. Obchodný deficit má s Pekingom každá členská krajina. V období 2000 – 2008 pritom celková hodnota obchodovaného tovaru a služieb narástla trojnásobne.