Klimatické zmeny zabíjajú tučniaky

Zdroj: Flickr; autor: rewolve44

Kolónie tučniakov sa výrazne zmenšujú, varujú vedci. Niektoré druhy môžu vyhynúť už v tomto storočí. Varovné správy prichádzajú z medzinárodnej konferencie o tučniakoch, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 180 biológov, politikov, ochranárov, zoológov a akvaristických odborníkov z 22 národov, ako píše internetový denník ScienceDaily.

Jedným z dôvodov ubúdania tučniakov sú aj klimatické zmeny. Veľmi reálne dôsledky pre ich populácie predstavuje topenie ľadu v dôsledku globálneho otepľovania. Zmena klímy spôsobuje aj zmenu oceánskeho prostredia, na ktorom sú tučniaky primárne závislé.

Ďalším faktorom úhynu sú noví predátori. Jedná sa o cicavce, ako sú lasice, divoké mačky alebo líšky, ktoré sa rozšírili príchodom človeka do pred tým neobývaných oblastí. Výrazne negatívny vplyv má tiež rybárstvo a ropné znečisťovanie.

Cieľom v poradí siedmej medzinárodnej konferencie je priniesť dlhodobý výskum, identifikovať súčasné a vynárajúce sa otázky ochrany a vytvoriť akčný plán, ktorý pomôže pri budovaní globálneho úsilia zameraného na tento ohrozený druh.