Klimatické zmeny zvyšujú riziko terorizmu

Zdroj: Manon Flausch

Sucho a hladomor ohrozujú milióny ľudí v oblasti jazera Čad. OSN sa obáva širšieho vplyvu humanitárnej krízy na spoločnosť v regióne, ktorý je už dnes živnou pôdou pre teroristickú skupinu Boko Haram.

O súvise medzi extrémnymi výkyvmi počasia a radikalizáciou hovorí aj správa think-tanku Adelphi, zverejnená 20. apríla. Správa bola pripravená pre nemecké ministerstvo zahraničných vecí.

 

Hoci klimatické zmeny podľa nej nevedú priamo k vzniku teroristických skupín, vytvárajú pre nich vhodné podmienky.

V najviac zraniteľných oblastiach sťažujú zmeny klímy farmárčenie i chov hospodárskych zvierat, zvyšujú konkurenciu o životne dôležité suroviny, ako je voda. To vedie k násiliu medzi rôznymi skupinami obyvateľstva, masovej migrácii, nedostatku vody a hladomorom, čo zas podkopáva fungovanie právneho štátu, i štátnej moci ako takej.

Práve tieto sekundárne následky klimatických zmien vytvárajú ideálne podmienky pre rast terorizmu či zločineckých skupín. Ľudia postihnutí hladom, suchom a chudobou sa dajú ľahšie zlákať finančnými prísľubmi, či nenávistnou rétorikou.

 

Okrem toho, teroristické skupiny sa často snažia nahrádzať slabý, či nefunkčný štát. poskytujú základné služby a tým posilňujú svoju spoločenskú akceptovateľnosť.

Kontrola zdrojov je pre nich dôležitým spôsobom financovania. V Sýrii obchodujú teroristické skupiny Islamský štát a Al-Nusra s ropou, zbraňami, drogami a starožitnosťami.

Organizovaný zločin

Takéto stratégie nevyužívajú len teroristické skupiny, ale aj organizovaný zločin. Príkladom môže byť Guatemala, krajina silno ovplyvnená extrémnym počasím.

Po 36 rokoch občianskej vojny je veľká časť ekonomiky závislá o poľnohospodárstva citlivého na zmeny klímy, či znečistenie. Stredoamerická krajina tak stále čelí hrozbe hladu.

Mnoho obyvateľov z vidieka odchádza do preplnených miest, kde si často nájdu prácu len v nelegálnych aktivitách, napríklad produkcii a pašovaní drog. Situáciu zhoršuje neefektívna a často skorumpovaná polícia, ako aj ľahko dostupné zbrane, cirkulujúce v krajine po desaťročiach občianskeho konfliktu.

Posilnenie a harmonizácia

Podobných príkladov je veľa: obchod s ópiom v Afganistane, pašovanie ľudí v Bangladéši, a pod. Ako ich však riešiť?

Podľa Adelphi možno konať vo viacerých oblastiach. Počnúc ochranou klímy, cez podporu hospodárskeho rozvoja, po posilňovanie miestnych vlád v ohrozených krajinách. Vďaka funkčnému právnemu štátu a silnejším inštitúciám budú vlády schopné lepšie zakročiť proti terorizmu a organizovanému zločinu.

Think-tank vyzýva na holistický prístup, ktorý berie do úvahy a rieši súčasne klimatické zmeny, hospodársky rozvoj, hrozbu terorizmu a bezpečnosť. Inak hrozí, že zameraním sa na jeden problém zhoršíme iné.

Dôležitú úlohu hrá poľnohospodárstvo a mestá. Investície do prispôsobenia poľnohospodárstva zmenám klímy zabezpečia, že svoje živobytie bude musieť opúšťať menej farmárov. Lepšie plánovanie demografického rastu v mestách a využívania zdrojov pomôže obmedziť nábor do teroristických či zločineckých organizácií.

Video/Thom Hartmann Program: Ako sucho a klimatické zmeny pomohli vytvoriť ISIS (EN)