Klimatickí utečenci vyvolávajú sériu právnych otázok

Zdroj: Flickr

Klimatické zmeny nemajú dôsledky len pre podnebie, ale budú i príčinou veľkého počtu klimatických migrantov, zhodol sa tím expertov, ktorý zostavila americká nadácia German Marshall Fund – GMF. Zmena podnebia sa dotkne najmä najchudobnejších oblastí sveta, v ktorých už dnes žije veľké množstvo ohrozených sociálnych skupín, varujú analytici.

Oddeliť dôsledky klimatických zmien od ostatných faktorov, ktoré ovplyvňujú migráciu, je náročné. Zmena podnebia podľa vedcov vyvolá prírodné aktivity ako rozširovanie púšte, zvyšovanie hladiny svetového oceánu, ale i boj o prírodné zdroje či zvýšený počet prírodných katastrof ako sú cyklóny alebo povodne. Všetky scenáre sa môžu významne podpísať pod spustenie migrácie v budúcnosti, vyplýva z prvých predbežných výsledkov štúdie.

„Náš predpoklad je, že väčšinu migrácie budú tvoriť [..] pravdepodobne interné presuny, nie medzinárodné,“ hovorí Susan Martin, riaditeľka Inštitútu pre štúdium medzinárodnej migrácie na Georgetownskej univerzite a vedúca výskumného tímu GMF.

Hoci sa budú klimatickí migranti presúvať najmä v rámci juhu, neznamená to, že západného sveta sa takéto vlny nedotknú, hovorí Martin. Podľa nej, presuny más ľudí vyvolajú konflikty, ktoré si budú vyžadovať krízový manažment a humanitárnu pomoc.

Klimatická migrácia bude predovšetkým ekonomickou, pretože pôvodné obyvateľstvo nebude odchádzať z domovov pre externý dôvod, ale priamo v dôsledku zániku domova. Takýto migranti sa nebudú mať v budúcnosti kam vrátiť.

Bohaté krajiny sveta nemajú nástroje, ktorými by mohli reagovať na novú veľkú vlnu migrácie, i keď tá klimatická sa bude diať postupne. Vedci zdôrazňujú, že medzi medzinárodným právom a národnou legislatívou existuje veľká priepasť, pokiaľ ide o túto tému.

„Máme tendenciu ľudí škatuľkovať,“ pokračuje Susan Martin a namieta, že klimatickí migranti sú nová kategória, ktorú nemožno popísať konvenčnými definíciami. Podľa nej, dočasné riešenia a statusy, ktoré sa často ponúkajú takýmto migrantom, nepostačujú pre riešenie situácie, ktorá v blízkej budúcnosti nepominie.

Štúdia vyzýva industrializované krajiny, aby sa zamerali na identifikovanie pravdepodobných vzorcov budúcej klimatickej migrácie.

Riešenie migrácie by sa malo stať súčasťou stratégií prispôsobovania sa zmenenému podnebiu. Pokiaľ je to možné, ľuďom by sa malo dostať asistencie, ktorá by im pomohla zostať v pôvodných domovoch. Pokiaľ by takýto scenár nebol možný, migrantom by sa malo pomôcť presunúť sa „bezpečne a dôstojným spôsobom“. Veľké diaspóry medzi jednotlivými komunitami v mestách západných krajín by sa mali riešiť na základe technického poradenstva a financovaním stratégií pre prispôsobenie sa, uzatvárajú vedci.