Komisia dosiahla prelom v otázke REACH

foto: vedci skúmajú pokusnú vzorku

Eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik a eurokomisár pre oblasť priemysli Antonio Tajani oznámili, že našli spoločné riešenie ako identifikovať a manažovať takzvané Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHCs).

Medzi tieto látky patria chemikálie a chemické látky, ktoré spôsobujú rakovinu, poškodenia plodu či ďalšie závažné zdravotné problémy. Zároveň sa tiež hromadia v ľudskom tele a sú nepriaznivé pre životné prostredie.

Ohlásenie dohody sa udialo počas návštevy oboch komisárov v Európskej chemickej agentúre v Helsinkách. Podľa ich spoločného vyhlásenia dohoda REACH predstavuje prielom v nahrádzaní nebezpečných látok a predstavuje zmenu oproti situácii, ktorá pretrvávala počas minulej Komisie.

Dohoda tiež objasňuje spôsob autorizácie pre nebezpečné látky v socio-ekonomických otázkach. Podľa nariadenia REACH môže látka aj v prípade, že predstavuje riziko pre ľudské zdravie či životné prostredie, dostať povolenia ak sa ukáže, že jej socio- ekonomické prínosy sú vyššie ako riziko, ktoré vzniká ich použitím a ak sa navyše dokáže, že k nim neexistuje alternatívna náhrada.

Podľa nového postupu Komisie „sa zvážia všetky dostupné informácie a použijú sa pri takzvanom „vyhodnocovaní dôkazov“.“ Navyše, spoločnosti, ktoré doteraz nevedeli nájsť alternatívne riešenia pre používanie nebezpečných látok budú musieť preukázať, že vykonali hĺbkovú analýzu a musia naznačiť, do akého časového rámca bude asi alternatívna látka k dispozícii.

„Alternatíva preto ostáva cieľom autorizačného procesu, a to i vtedy, ak sa nemôže okamžite zaviesť,“ podčiarkla Komisia.

Podľa EK bude zavádzanie dodatočných kritérií predmetom tranzitných ustanovení. Pre registrátorov sa dohoda stane povinnou dva roky od zavedenia schválených kritérií do platnosti. Tak to bude uvedené i v Prílohe XIII dohody REACH.

Teraz keď sa podarilo prelomiť ľady, Komisia sa vyjadrila, že onedlho poskytne Európskej chemickej agentúre (ECHA) „dlho očakávanú príručku procesu autorizácie“, aby tak pokročila v otázke registrácie chemikálií a manažovaní Látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy.

Komisia žiada predĺženie zoznamu nebezpečných látok

Komisia zároveň Európsku chemickú agentúru požiadala, aby na súčasnú kandidátsku listinu Látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy pridala ďalších 106 látok. Tie budú pravdepodobne musieť prejsť špeciálnym schvaľovacím procesom kým sa povolí ich použitie.

Podľa plánov Komisie sa očakáva, že list takto nebezpečných látok sa do roku 2012 vyšplhá na 135.

Nový nástroj registrácie

Práve v čase návštevy oboch komisárov oznámila Európska chemická agentúra, zodpovedná za implementovanie dohody REACH, zavedenie novej verzie svojho internetového registračného systému REACH-IT.

ECHA sa vyjadrila, že systém je vybavený novým nástrojom, ktorý spoločnostiam umožňuje overiť si, či je spis po technickej stránke úplný pred tým, ako ho predložia.

V súčasnosti je manuál s inštrukciami dostupný len v angličtine, avšak už sa pracuje na jeho preklade do všetkých 21 oficiálnych jazykov EÚ.

Pozície

Riaditeľ Greenpeace pre EÚ Jorgo Riss povedal, že Komisii sa podarilo „zvýšiť počet potenciálnych chemikálií, ktoré bude možné vylúčiť, ale neuspela v urýchľovaní celého procesu.“

„REACH má zabezpečiť, že nebezpečné látky sa dostanú z obehu a nahradia ich bezpečnejšie alternatívy, Ale ani tri roky po tom, čo REACH vstúpil do platnosti sa Komisii nepodarilo rozhodnúť o žiadnej veľmi nebezpečnej chemickej látke,“ pokračuje Riss.

Dodal tiež, že vyhlásenie komisárov „sa viaže na dohodu, že v nasledujúcich troch rokoch sa bude uvažovať o možnom vylúčení 106-tich chemikálií. Komisári však neoznámili, koľko z týchto bude aj skutočne vylúčených.“