Komisia: Maďarsko nerieši problém s toxickým odkaliskom

Zdroj: TASR; autor: MTI, Gyoergy Varga

Komisia žiada Maďarsko, aby zlepšilo environmentálne normy v odkalisku s červeným kalom v pohraničnej obci Almásfüzitő pod slovenským Komárnom.

Komisia zaslala formálnu výzvu na odstránenie problémov už v novembri 2013. Maďarské úrady vtedy v odpovedi uviedli, že „preskúmavajú postupy v danej oblasti.“ Činnosť odkaliska však nezastavili.

„Podrobným preskúmaním aktuálnych praktík sa zistilo, že niektoré činnosti nakladania s odpadom v danej oblasti, zamerané na rehabilitáciu zariadenia, boli vykonané nesprávne, čo má dôsledky pre ochranu zdravia ľudí a životného prostredia,“ hovorí Komisia v oznámení.

„V rozpore s právnymi predpismi EÚ o odpadoch bol nebezpečný odpad zmiešaný s inými druhmi odpadu a neboli vykonané posúdenia vplyvu podľa smernice o biotopoch,“ dodáva európska exekutíva.

Odkalisko s červeným kalom pri obci Almásfüzitő je podobné ako odkalisko kalu z hlinikárne v maďarskej Ajke, ktorého hrádza sa v októbri 2010 pretrhla a spôsobila ekologickú haváriu. Nachádzajú sa v ňom nebezpečné látky ako arzén, molybdén či bróm a to vo vysokých koncentráciách.

„Toto odkalisko sa nachádza na veľmi kritickom mieste, nemá dostatočné technické zabezpečenie ani monitoring toho, či nedochádza k únikom,“ povedala pre EurActiv koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko, Katarína Nikodemová.

Zo správy Geografického inštitútu maďarskej akadémie vied „Ponaučenie z katastrof – strategické zemepisné výskumy” z apríla 2012 ďalej podľa Nikodemovej okrem iného vyplýva, že červený kal odkaliska je umiestnený na priepustnom podklade a keďže odkalisko je postavené bez príslušnej technickej ochrany, kontaminovaná voda z odkaliska môže prenikať do podzemných vôd alebo sa dostať do Dunaja. Oblasť v okolí obce Almásfüzitő je navyše seizmická zóna Maďarska.

Maďarsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia prijaté na nápravu tejto situácie. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Maďarsku podnet na Súdny dvor EÚ.