Komisia neuvažuje o zjednotení výkupu kovov

Zdroj: European Commission

Krádeže kovového materiálu spôsobujú v mnohých členských štátoch problémy a to najmä v oblasti železničnej dopravy, energetiky a telekomunikácií. Chýbajúci materiál musí byť totiž často bezodkladne nahradený, čo zvyšuje celkové náklady.

Do krádeží železných ale aj iných materiálov, ako meď či oceľ, sú často zapojené medzinárodné kriminálne siete, preto opatrenia na obmedzenie obchodu s takýmto materiálom v jednom členskom štáte môžu vyjsť podľa francúzskych europoslancov na zmar ak sa neuplatňujú celoplošne.

Vo Francúzsku môže nakupovať alebo predávať kovový  materiál iba osoba s konkrétnym povolením. Príležitostní predajcovia, akých poznáme aj na Slovensku môžu s týmito materiálmi obchodovať iba do určitého finančného stropu. Všetky transakcie navyše musia prechádzať cez bankové účty, čo umožňuje lepšiu kontrolu a zaručuje plnenie daňovej povinnosti.

V mnohých členských štátoch takéto prísne podmienky neplatia. Napríklad na Slovensku prísnejšie opatrenia zavedie až nový zákon o odpadoch platný od januára 2016.

Povodne chcel minister životného prostredia Peter Žiga výkup kovov od fyzických osôb zakázať úplne. Napokon však ustúpil požiadavkám zberní a spracovateľov odpadov a osvojil si návrh Klubu 500 a Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín.

Po novom tak zberniam pribudne povinnosť uskladniť kovy na sedem dní na tzv. monitorovacom priestore, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom.  Vyplácanie osôb, ktoré kov do zberne prinesú, bude fungovať len formou prevodu na bankový účet alebo pomocou peňažného poukazu, nie v hotovosti.

Komisia súhlasí s tým, že obmedzenie hotovostných transakcií v súvislosti s nákupom kovového a nekovového šrotu je užitočným nástrojom v boji proti krádežiam a kriminalite v tejto oblasti.

„Doteraz však nebola preukázaná nevyhnutnosť týchto právnych predpisov na úrovni EÚ a to v súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity,“ tvrdí eurokomisár Dimitris Avramopoulos.

Európska exekutíva neplánuje harmonizovať legislatívu týkajúcu sa výkupu šrotu a iba odporúča členským štátom zaviesť „povinnú registráciu, pravidelné kontroly a presadzovanie práva vnútroštátnymi orgánmi“.