Komisia odmení ekologické snahy malých miest

Európska komisia spustila novú iniciatívu Green Leaf zameranú na mestá s počtom obyvateľov od 50 tisíc až 100 tisíc.

Cieľom iniciatívy je odmeniť malé mestá, ktoré sa svojimi politikami správajú zodpovedne k životnému prostrediu, podporujú ekologický rast a vznik zelených pracovných miest a zároveň rozvíjajú u svojich občanov povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia.

V roku 2008 Európska komisia spustila projekt European Green Capital Award, ktorým oceňuje európske veľkomestá za prínos v environmentálnej oblasti.  

Eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella vyhlásil najzelenším mestom roka 2015 anglický Bristol, ktorý vo svojom nízkouhlíkovom hospodárstve zamestnáva približne 9000 občanov.

Takmer pätina obyvateľov Bristolu chodí do práce peši, približne 34% mesta tvoria zelené plochy, a vyše 90% populácie žije v 300 metrovej vzdialenosti od najbližšieho parku alebo vodného toku. Navyše sa Bristolu vďaka zeleným iniciatívam podarilo v priebehu 10 rokov zvýšiť energetickú účinnosť obytných domov o celých 25%.

Bristol sa v roku 2014 stal  „najlepším mestom pre život vo Veľkej Británii,“ aj podľa rebríčku The Sunday Times.

Projekt  Green Leaf má teraz rozšíriť ekologické ocenenia aj na menšie mestá. V súčasnosti iniciatíva funguje v pilotnej verzii  a iba v anglickom jazyku, ak však bude úspešná, rozšíri sa do všetkých oficiálnych jazykov EÚ.

V prípade záujmu sa môžu mestá prihlásiť do 31.marca 2015 na adrese ENV-EUROPEAN-GREEN-LEAF@ec.europa.eu