Komisia predstavuje ďalšie ciele v oblasti biodiverzity

Pozadie

Nedávna správa o stave implementácie Akčného plánu v oblasti biodiverzity v Európskej únii dokazuje, že EÚ sa nepodarilo ani sa priblížiť k stanovenému cieľu, ktorým bolo zastavenie úbytku biodiverzity do roku 2010.

V správe sa píše, že až 50 percent všetkých živočíšnych druhov a 80 percent typov prirodzeného obydlia v Európe je v stave „nepriaznivom pre ich zachovanie.“ To naznačuje možné ďalšie vymieranie druhov. V prípade európskych druhov vtákov je toto percento vyhynutia až 40 percent.

Počas konferencie o konaní v oblasti biodiverzity na jar 2009 v Aténach, predstavila Európska Komisia osembodový plán na riešenie tejto situácie. Na konferencii predseda EK José Manuel Barroso naliehal na členské štáty, aby zaviedli už existujúcu legislatívu. Dodal tiež, že EÚ sa musí dohodnúť na novej stratégii boja proti odlesňovaniu a na znížení dopadov na životné prostredie v rámci Únie.  

V komuniké vyznačila Komisia štyri politické možnosti na činnosť EÚ v tejto záležitosti po roku 2010. Prvá možnosť sa zameriava na spomalenie úbytku biodiverzity do roku 2020, no zároveň priznáva, že úplne zastavenie je „v dohľadnej dobe nedosiahnuteľné.“

Druhou možnosťou je zastavenie úbytku biodiverzity a ekosystému do roku 2020, čo bol pôvodný cieľ EÚ v tejto oblasti do roku 2010.

Tretia možnosť odráža druhú s tým rozdielom, že navyše žiada znovuobnovenie biodiverzity a ekosystému „natoľko, ako sa len dá.“

Štvrtá možnosť je ešte ambicióznejšia a jej snahou je, aby Európska únia prispela k znižovaniu globálnej biodiverzity.

Vízia 2050

Komisia naznačila, že všetky možnosti pomôžu v stanovovaní „strednodobého cieľa“ pri dosahovaní „vízie 2050.“ Podľa tejto vízie, sa biodiverzita a ekosystém zachovajú v takej miere ako to len bude možné, s ohľadom na komplikovanosť tohto systému a na jeho hodnotu.

Vízia sa snaží o zvýraznenie úlohy biodiverzity pri dosahovaní ďalších cieľov ako bezpečnosť potravín, klimatické zmeny či zachovanie hospodárskych odvetví ako rybolov či turizmus.

Nedávna štúdia na tému Ekonomika ekosystému a biodiverzity naznačuje, že strata biodiverzity má priame ekonomické dopady, ktoré sa vo veľkej miere ignorujú.

Sociálne a ekonomické výhody záchrany biodiverzity pritom podľa tejto štúdie prevažujú nad nákladmi na jej zachovanie.

Odchádzajúci eurokomisár pre životné prostredie Stavros Dimas, ešte pred decembrovou konferenciou o klimatických zmenách v Kodani potvrdil, že Európska únia bude v roku 2010 tlačiť na vytvorenie medzivládneho panelu OSN pre biodiverzitu a ekosystém.