Komisia stupňuje konanie proti Slovensku pre slabú ochranu tetrova hlucháňa

Tetrov hlucháň. [TASR/Lýdia Vojtaššáková]

Envirorezort tvrdí, že program záchrany vzácnych vtákov pripravil už vlani. Kandidát Progresívneho Slovenska v eurovoľbách oponuje, že štát nerobí dosť zoči-voči drevorubačskej lobby.

Európska komisia vyzvala Slovensko na zlepšenie ochrany voľne žijúceho vtáctva. V januári poslala Komisia Slovensku odôvodnené stanovisko za to, že nedokázalo adekvátne zabezpečiť ochranu prírody, čo spôsobilo výrazný pokles populácie vtáctva.

Odôvodnené stanovisko je druhým krokom v konaní Komisie pre údajné porušenie práva Európskej únie. Nasleduje po tom, ako Komisia usúdi, že štát nedostatočne reagoval na jej prvý krok, ktorým je formálna výzva. Ak krajina bude európske právo porušovať podľa Komisie aj ďalej, môže naň podať žalobu na Súdnom dvore EÚ.

Slovensko má dva mesiace, aby na odôvodnené stanovisko odpovedalo.

Ohrozený tetrov hlucháň

Smernice Rady Európy o ochrane prirodzených biotopov a ochrane voľne žijúceho vtáctva zriadili v EÚ širokú sieť chránených území Natura 2000, ktoré poskytujú ochranu proti potenciálnym škodlivým vplyvom.

Plány v oblasti lesného hospodárstva a činnosti ako ťažba dreva v chránených oblastiach musia byť na základe týchto smerníc podrobené posudku ohľadom ich možných vplyvov na územia Natura 2000 pred tým, ako je vydané povolenie na tieto činnosti. Účinky plánov Slovenska v oblasti lesného hospodárstva, ich zmeny a takisto aj kalamitná ťažba s cieľom prevencie zamorenia škodcami, by mali byť tiež posúdené.

Tetrov hlucháň môže na Slovensku vyhynúť

Ochranári varujú, že ťažba dreva ohrozuje populáciu vtákov. Slovensko už čelí konaniu pre porušenie európskeho práva. 

Tieto opatrenia v slovenskej legislatíve podľa Komisie chýbajú. Strážkyňa európskych zmlúv sa prikláňa k názoru, že Slovensko nesprávne prenieslo do legislatívy povinnosti vyplývajúce zo smernice na ochranu biotopov, ktorá vyžaduje posúdenie projektov realizovaných na chránených územiach Natura 2000 s cieľom zistenia ich vplyvu na tieto oblasti.

Jedným z dôsledkov je pokles populácie tetrova hlucháňa na chránených vtáčích územiach. Počet jedincov druhu, ktorý je medzi tetrovmi najväčší na svete, sa od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 znížil o polovicu. Komisia sa tiež prikláňa k názoru, že Slovensko nepodniklo dostatočné kroky za účelom zabrániť zhoršeniu stavu prirodzených miest výskytu tetrova a zabrániť výraznému narušeniu tohto druhu.

Hojsík viní agrorezort

Slovensko podľa Komisie doteraz neprijalo dostatočné opatrenia v oblasti ochrany tetrova hlucháňa, ktoré vyžaduje smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva a ani v oblasti plánovania starostlivosti o chránené vtáčie územia.

„Ministerstvo životného prostredia SR stále očakáva oficiálnu detailnú informáciu o danej veci. No envirorezort už minulý rok pripravil program záchrany hlucháňa hôrneho, jasne usmernil okresné úrady, zvýšenie ochrany vzácnych druhov zakomponoval do novely zákona o ochrane prírody a robí všetko preto, aby hlucháň ostal obyvateľom tejto krajiny,” uviedol pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Slovensko sa chce vyhnúť žalobe pre znečistené ovzdušie

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla avizuje dotácie na výmenu kotlov za 30 miliónov eur a podporu elektromobility. 

Ako doplnil, envirorezort by rád opätovne požiadal všetky dotknuté subjekty, či už okresné úrady alebo lesnícku obec, aby s ním spravili maximum v záujme záchrany tohto vzácneho živočícha.

„Pokračujúce ničenie lesov v národných parkoch sa stalo symbolom nemohúcnosti ministerstva životného prostredia a jeho vedenia voči valcu, ktorý predstavuje ministerstvo pôdohospodárstva a jeho drevorubačská lobby. Znova sa ukazuje, akým prínosom je pre ochranu životného prostredia na Slovensku naše členstvo v EÚ a ako silná environmentálna legislatíva Únie pomáha chrániť naše prírodné dedičstvom,“ povedal Martin Hojsík, expert na životné prostredia z Progresívneho Slovenska a kandidát v májových eurovoľbách.

Zákon o ochrane prírody

Ministerstvo životného prostredia neskôr uviedlo, že konanie Komisie len podčiarkuje, prečo je dôležité prijať novelu zákona o ochrane prírody. „Novela zákona je v legislatívnom procese – koncom roka skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Odborníci rezortu aktuálne vznesené pripomienky vyhodnocujú a naďalej sa snažia presvedčiť partnerov, o tom, aký význam má zaistiť účinnú ochranu najcennejších oblastí Slovenska,“ napísal v tlačovej správe hovorca Tomáš Ferenčák.

Tvrdí tiež, že ministerstvo za posledné dva roky prijalo viacero konkrétnych opatrení na pomoc ohrozeným druhom a biotopom. Od roku 2017 vláda schválila 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia, pričom v prvom polroku tohto roku poputuje na vládu ďalších päť.

Ďalej v roku 2018 boli vypracované programy záchrany hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka a sokola červenonohého. Programy starostlivosti a programy záchrany predstavujú konkrétne opatrenia „šité na mieru“ pre konkrétny druh alebo územie.

Envirorezort taktiež priebežne získava informácie o stave podnetov doručených na jednotlivé odbory starostlivosti o životné prostredie. „Mrzí nás však, že okresné úrady nepostupujú podľa usmernení Štátnej ochrany prírody SR a ministerstva, a preto je nevyhnutné ochranu prírody na Slovensku riešiť systematicky a plošne,“ doplnil Ferenčák.