Komisia určila, kto dostane bezplatné emisné povolenky

„Ohrozené sektory“

Národní experti dohodli zoznam 164 sektorov, u ktorých údajne hrozí relokácia do krajín so slabšími emisnými obmedzeniami, než má EÚ. Nebola by to len strata pre európsku ekonomiku – presunutím výroby by sa z globálneho hľadiska nepodarilo emisie nijak znížiť, čiže efekt európskej emisnej politiky na svetovú klímu by bol minimálny.

V zozname je väčšina emisne intenzívnych odvetví – ako oceliarne, cementárne a chemické podniky – reprezentujúcich 77% priemyselných emisií zaradených do EÚ ETS (systém obchodovania s emisiami). Tie budú dostávať väčšiu časť emisných povoleniek zadarmo aj po roku 2013.

Komisia vyberala sektory na základe dvoch kritérií: intenzita obchodu s tretími krajinami, a nárast výrobných nákladov spôsobený sprísnením pravidiel. Výnimky tak dostal celý rad sektorov, od výroby plastických látok, cez spracovanie železa či potravín, po výrobu zbraní.

Podľa pozorovateľov sa každá krajina snažila dostať do zoznamu priemysel, ktorý hrá v jej ekonomike dôležitú úlohu. Environmentalisti kritizovali Komisiu, že kritériá údajne nastavila tak, aby vyhovela všetkým vládam.

Za dôkaz toho, že výber mal málo spoločného so skutočnými obavami o konkurencieschopnosť, považujú odloženie rozhodnutia o výrobcoch tehál a pálených škridiel, pokiaľ členské krajiny nepredložia viac údajov. Ide o lokálny priemysel, preto žiadna konkurencia z krajín mimo EÚ nehrozí, tvrdia experti.

Zoznam bude platiť päť rokov, do 2014. Podľa Komisie však doň bude môcť byť kedykoľvek pridaný nový sektor. Brusel by chcel, aby ho Parlament a členské krajiny schválili už v decembri.

Globálna dohoda to môže zmeniť

EÚ dúfa, že sa v Kodani v decembri ostatné veľké ekonomiky zaviažu k podobným emisným limitom. Európsky priemysel by sa tak nemusel báť vyššieho konkurenčného tlaku.

„Riziko odchodu priemyselnej výroby v dôsledku emisných obmedzení (carbon leakage) by znížila medzinárodná dohoda o klimatických zmenách, ktorá má byť prijatá na kodanskej klimatickej konferencii OSN v decembri“, píše sa vo vyhlásení Komisie. Po Kodani tak zoznam prehodnotí.

Niektoré krajiny si však považujú prijaté opatrenia za príliš slabé. Francúzsko a Nemecko preto žiadajú zavedenie emisných ciel, ktoré by EÚ uvalila na dovoz z krajín s nedostatočnou alebo žiadnou emisnou politikou.

Odmena pre najefektívnejších

Diskusia o novom systéme obchodovania s emisiami nie je zďaleka uzavretá. Až v roku 2011 bude jasné, koľko bezplatných povoleniek ktorý podnik dostane. Rozhodovať sa bude na základe „meradla výkonnosti“ – len 10% najefektívnejších tovární dostane bezplatne všetky povolenky, ďalšie si budú musieť časť kúpiť na emisných trhoch.

Komisia verí, že vďaka „meradlu výkonnosti“ sa budú firmy viac snažiť znižovať emisie. Podľa environmentalistov však firmy iba dostali ďalšiu možnosť, ako sa vyhnúť environmentálnym vplyvom EU ETS. Budú lobovať za čo najnižšie meradlá, aby maximalizovali množstvo bezplatných  povoleniek.

Pozície

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy nemecká kancelárka Angela Merkel poslali pred klimatickým summitom v New Yorku (22. September) generálnemu tajomníkovi OSN list, v ktorom žiadajú pre, aby krajiny s ambicióznejšími emisnými cieľmi mohli prijať opatrenia na ochranu svojho priemyslu.

„Bude neakceptovateľné, aby boli snahy najambicióznejších krajín znižované únikom priemyselnej výroby do štátov s menej prísnou politikou (carbon leakage), ktorej príčinou je nedostatočnosť záväzkov na strane niektorých. Z toho dôvodu bude musieť existovať možnosť zaviesť vhodné opatrenia voči krajinám, ktoré nebudú túto zmluvu rešpektovať, alebo sa k nej nepridajú.“

WWF tvrdé, že len v malo množstve sektorov je súčasne vysoká medzinárodná konkurencia a vysoký hroziaci nárast cien. „Keď idete k detailom a pozriete sa na čísla sektor po sektore, ETS bude mať obmedzený vplyv“, tvrdí Sanjeev Kumar, expert na obchodovanie s emisiami v tejto environmentálnej mimovládnej organizácii.

Ďalšie kroky

  • September – december 2009: zoznam bude preskúmavať Rada a Parlament
  • December 2009: Komisia plánuje prijať zoznam
  • 7.-18.december: Klimatická konferencia OSN v Kodani
  • Do konca roku 2010: rozhodnutie o „meradlách výkonnosti“
  • 2011: rozhodnutie o množstve bezplatných emisných povoleniek pridelených jednotlivým sektorom