Konzultácie o nasledovníkovi Kjóta

Európska komisia otvorila v pondelok verejné konzultácie k tomu, aký postoj má Únia v globálnych rokovaniach zaujať. „Na Bali sme sa minulého roku dohodli, že do konca roka 2009 má byť prijatá nová dohoda o klimatických zmenách. Ambiciózna dohoda, ktorú musíme dosiahnuť v Kodani, musí spojiť národy sveta v efektívnom riešení tejto globálnej výzvy. Je dôležité, aby bol náš príspevok formovaný poznatkami a expertízou rozdielnych aktérov EÚ“, vyhlásil komisár pre životné prostredie Stavros Dimas.

Konzultácie sú otvorené do 29. septembra 2008. zapojiť sa do nich môžu občania, priemysel, odbory a spotrebiteľské organizácie, záujmové skupiny, mimovládne organizácie a podobne. Na jeseň plánuje Komisia organizovať konferenciu aktérov.

V roku 2012 vyprší platnosť Kjótskeho protokolu a na úrovni OSN preto prebiehajú rokovania o tom, ako má vyzerať jeho nástupca. Európska únia sa stavia do pozície hlavného advokáta multilaterálnej dohody, ktorá by pomohla zabrzdiť klimatické zmeny a pripraviť sa na tie ich dopady, ktorým sa už ľudstvo nevyhne.