Krajina, ktorá nebude

Zdroj: Greenpeace

Vysoký príliv a búrky ničia úrodu a zasoľujú pôdu, morská voda kontaminuje sladkovodné zásoby a teplejšie moria zabíjajú koraly, varoval vo štvrtok v Európskom parlamente premiér Tuvalu, Apisai Ielemia. Klimatické zmeny tak ohrozujú nie len možnosti obživy, ale aj samu existenciu tejto malej ostrovnej tichomorskej krajiny.

Tuvalu sa nachádza na koralových ostrovoch v Tichom oceáne. Patrí medzi krajiny, pre ktoré sú klimatické zmeny existenčnou hrozbou. Premiér Apisai Ielemia vyzval globálnu klimatickú konferenciu v Kodani, aby prijala kroky, ktorými sa okamžite znížia emisie skleníkových plynov na takú úroveň, aby globálne teploty nenarástli o viac ako 1,5°C. Cieľom EÚ je nárast o maximálne 2°C.

Globálne otepľovanie vyvoláva migračné vlny už v súčasnosti. Obyvatelia nízko položených pobrežných oblastí – napríklad v Bangladéši – trpia extrémnymi výkyvmi počasia a ich pôda stráca zasoľovaním úrodnosť. Niektoré ostrovné krajiny už začínajú premýšľať o hromadnej evakuácii – Maldivy vytvorili napríklad mimoriadny štátny fond, z ktorého si chcú „kúpiť krajinu“ v prípade, že sa ich súostrovie stane neobývateľné.

Premiér Tuvalu však presídlenie odmieta. „Hoci Tuvalu čelí kvôli klimatickým zmenám neistej budúcnosti, našim názorom je, že Tuvalania ostanú na Tuvalu. Budeme bojovať, aby sme si udržali krajinu, kultúru a spôsob života. Nemôžeme premýšľať o migračnej schéme. Veríme, že ak sa v boji proti klimatickým zmenám prijmú správne kroky, Tuvalu prežije.“

Ostrovný štát buduje prírodné bariéry na ochranu koralových útesov, ako aj infraštruktúru na ochranu ľudí, zvierat a majetku pred cyklónmi a búrkami. Intenzívnejším využívaním obnoviteľných zdrojov energie sa súčasne snaží znížiť vlastné emisie, hoci sú v porovnaní s veľkými znečisťovateľmi minimálne.