Krajiny EÚ sú na čele zelených inovácií

zdroj: flickr, trcyburr

Podľa novej štúdie Európskeho patentového úradu (EPO) sú Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia celosvetovými hráčmi v oblasti zelených technológií. Spoločne s Japonskom, USA a Južnou Kóreou im patrí 80 % patentov v tejto oblasti.

Čína, India a Brazília sú ďalšie, ktoré sa im približujú, povedal predseda EPO Benoît Battistelli. Čína je v súčasnosti hlavným hráčom v oblasti veternej energie napriek tomu, že ešte pred piatimi rokmi nemala takmer žiadne patenty.

„Vo veternej energii sa Čína stala za päť rokov vedúcim globálnym hráčom prakticky z ničoho. Pre Indiu a Brazíliu sú hlavné zdroje patentov fotovoltaické technológie a vodná energia,“ povedal Battistelli.

Politický signál podnecuje zelené inovácie

Štúdia, ktorú spoločne vypracovali EPO, Program Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) a Medzinárodné centrum pre obchod a udržateľný rozvoj (ICTSD), hovorí o vlne nových patentových žiadostí v sektore čistej energie po Kjótskom protokole.

Battislelli povedal, že politické signály môžu pomôcť urýchliť priemyselné investície do nízkouhlíkových technológií. Tvrdí, že budúci dohovor o zmiernení klimatických zmien by mohol vytvoriť novú vlnu inovácií v energetickom sektore.

„Kľúčovým zistením je, že politický a regulačný rámec ovplyvňuje firemné investície. Vo všetkých environmentálnych otázkach sa trh rozhoduje podľa neho. Trh musí byť rámcovaný,“ dodal.

Belgické predsedníctvo v súčasnosti pracuje na ukončení rokovaní o zjednotení patentového systému EÚ.

O návrhu sa diskutovalo na Rade ministrov pre konkurencieschopnosť (30. septembra), kde sa väčšina členov zhodla na dôležitosti rýchleho riešenia a podporili text navrhnutý Európskou komisiou z konca júna. Menšina krajín ho však stále pripomienkuje  a formuluje protinávrhy.

Štúdia EPO poskytuje detaily o tom, odkiaľ pochádzajú patenty v zelenom priemysle a či sú licencované. Battistelli tvrdí, že existuje ochota zo strany priemyslu ponúknuť flexibilnejšie termíny pre krajiny s nižším príjmom.

Prenos technológií je naďalej dôležitou otázkou v klimatických rokovaniach. EPO plánuje prísť so svojou štúdiou na ďalšieho kola v mexickom Cancúne. Dáta, zozbierané ako súčasť štúdie, sú dostupné online a budú denne aktualizované.

„Tento druh informácií sa stáva pre klimatické rokovania, pri ktorých je úloha patentov kontroverzná, kľúčovým. Mnohí ľudia chápu patenty ako prekážku prenosu technológií. Doteraz však nebola diskusia založená na skutočných údajoch. Táto štúdia vstúpi do diskusie o klimatických zmenách a prenose technológií,“ povedal predseda EPO.

Pozície

„Medzinárodné snahy v boji proti klimatickým zmenám podnietili technologickú kreativitu v nízkouhlíkových technológiách a efektívnosti zdrojov v riešeniach „zelenej ekonomiky“, čo má ďaleko od toho, aby boli brzdou hospodárstva a inovácií. Súčasnou výzvou je nájsť spôsoby, pomocou ktorých sa môže tento pokrok šíriť, rozvíjať a preniesť kdekoľvek tak, aby jeho prínos pre hospodárstvo a podnebie využívali mnohí a nie len niekoľkí,“ povedal Achim Steiner, námestník generálneho tajomníka OSN a výkonný riaditeľ Ekologického programu OSN.

Predseda ICTSD Ricardo Meléndez-Ortiz vyhlásil, že 1,4 mld. ľudí nemá prístup k moderným formám energie a toto sa musí riešiť. „Masívny rozsah využívania a šírenia čistých technológií globálne, a obzvlášť v rozvojových krajinách, je nevyhnutný pre efektívne zmiernenie a adaptáciu klimatických zmien. Štúdia poskytuje dôkazy a kľúčové zistenia pre lepšie porozumenie výziev, ktorým čelí tento cieľ,“ dodal.

Predseda  Hospodárskeho a obchodného oddelenia UNEP Steven Stone povedal, že rámec duševného vlastníctva môže poskytnúť dôležité stimuly pre súkromný sektor inovácií. UNEP zverejní v budúcom roku správu, ktorá bude skúmať úlohu investícií v zelených technológiách.

Stone vyhlásil, že prenos technológií bude kľúčovou časťou akejkoľvek klimatickej dohody. „Nemôžeme vyžadovať od rozvojových krajín, aby sa vydali nízkouhlíkovou cestou bez toho, aby sme ponúkli nejaké stimuly,“ dodal.

Ďalšie kroky

  • 29. november: klimatická konferencia OSN v Cancúne