Ľady sa topia, my cestujeme ďalej

Klimatické zmeny sú vážnou hrozbou pre turistický priemysel, varoval v Berlíne nemecký minister hospodárstva Michael Glos začiatkom marca, pri otváraní medzinárodného veľtrhu venovaného turizmu. Experti sa však zhodujú, že hoci si ľudia problém klimatických zmien uvedomujú, nijak to neznižuje ich chuť po vzdialených exotických destináciách. Takéto dovolenky však „produkujú“ vysoké emisie skleníkových plynov – napríklad nutnou leteckou dopravou na dlhé vzdialenosti.

Podľa OSN prispieva turistický priemysel k celosvetovým emisiám CO2 piatimi percentami. Následky klimatických zmien ho však môžu zasiahnuť niekoľkými spôsobmi – zvyšujúca sa hladina morí ohrozí prímorské strediská, vysoké teploty či nedostatok vody spôsobia problémy populárnym destináciám ako je Španielsko či Austrália, otepľovanie poškodí mnohé zimné lyžiarske strediská.

Niektoré veľké cestovné kancelárie – napríklad Thomas Cook, či TUI – chcú situáciu riešiť dobrovoľnými schémami „nahrádzania“ environmentálnych dopadov. Zákazníci by si v nich mohli „priplatiť“ a za tieto prostriedky by sa podporila napríklad výsadba stromov. Záujem o podobné schémy však zatiaľ nie je veľký.

Jednou z možností je tiež podpora ekoturizmu – výberu bližších destinácií, či cestovania vlakom namiesto lietadla. Trendy vývoja turistického sektora však ukazujú, že „v móde“ ostáva „vzdialená exotika“.

O fyzike klimatických zmien prednášal v Bratislave v rámci projektu Excelentná univerzita profesor Singer S. Fred z USA. Videozáznam jeho prednášky nájdete na tejto linke


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.