Letecká doprava sa zaviazala k znižovaniu emisií

Foto: Flickr.com / lrargerich (Licencia Creative Commons)

Všetkých 190 členských štátov medzivládnej leteckej organizácie ICAO prijalo v piatok (8. septembra) uznesenie o obmedzení emisií z medzinárodnej leteckej dopravy do roku 2020. Sektor letectva by mal byť tiež každoročne energeticky efektívnejší o 2 % až do roku 2050.

Pre členské štáty však viac ide o ašpirácie ako o záväzné ciele.

Európska komisia vníma túto dohodu ako podporu rozhodnutiu EÚ zahrnúť leteckú dopravu do svojho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS) od roku 2012. Niektoré americké aerolínie vzniesli právny protest proti rozhodnutiu EÚ, podľa ktorého majú byť všetky lety prichádzajúce alebo odchádzajúce z krajín EÚ zahrnuté do schémy ETS.

„Tento krok je rozhodujúcim pre rýchly proces zahrnutia leteckej dopravy do schémy EÚ ETS po roku 2012, ako sa očakáva podľa platnej legislatívy EÚ,“ povedala európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard.

Dohoda zahŕňa hlavné princípy implementácie trhových opatrení ako je obchodovanie s emisiami. Komisia vyhlásila, že európsky systém ETS je v súlade so všetkými z nich.

„Dôležité je, že sa ICAO vyhla formuláciám, ktoré by urobili aplikáciu EÚ ETS závislú na spoločnej dohode s ostatnými štátmi,“ hovorí Komisia. EÚ súhlasí s „konštruktívnym angažovaním“ tretích krajín, za predpokladu, že implementujú ETS, obzvlášť v prípade prichádzajúcich letov z krajín mimo európskeho bloku, dodáva.

Dohoda prichádza po desaťročí nezhôd v oblasti znižovania emisií medzinárodnej leteckej dopravy. V súčasnosti sektor vytvára 2 až 3 % globálnej produkcie emisií skleníkových plynov a tento podiel rastie.

Členovia ICAO budú musieť predložiť akčný plán, ktorý načrtne kroky k dosiahnutiu stanovených cieľov. Krajiny, v ktorých emisie leteckej dopravy klesnú po 1 % by mohli byť od týchto záväzkov oslobodené.

Dohoda prichádza pred klimatickou konferenciou v Mexiku, na ktorej budú členovia Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) rokovať o novej klimatickej zmluve, ktorá nahradí Kjótsky protokol.

„Máme pocit, že toto uznesenie a s ním spojené rozhodnutia sú dobrými príkladmi ducha spolupráce, ktorý môže značne prispieť k rokovaniam UNFCCC,“ povedal Roberto Kobeh González, predseda Rady ICAO.