Letecké emisie sa nezmestili do Parížskej dohody. Má ich riešiť nová schéma

emisie letectvo

Emisie z letectva sa majú obmedziť. FOTO-TASR/AP

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová bude šéfkou delegácie Európskej únie na 39. zasadnutí Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ktoré sa bude konať 27. septembra až 7. októbra v Montreale.

Hlavným bodom programu bude znižovanie emisií skleníkových plynov v odvetví leteckej dopravy. Tie nie sú súčasťou Parížskej dohody o klíme, na ktorej sa krajiny dohodli vlani v decembri a ktorá by mala vstúpiť do platnosti do konca tohto roka.

Prvá celosvetovo záväzná dohoda

Zasadnutia ICAO, ktoré sa konajú raz za tri roky, združujú všetkých 191 civilných leteckých orgánov zo sveta.

Po dlhých rokoch príprav sú delegáti ICAO pripravení prijať takzvanú schému globálneho trhového opatrenia (GMBM), ktorej cieľom je obmedziť emisie CO2 v tomto odvetví. EÚ propaguje myšlienku, že ani v oblasti civilného letectva bez jednotného celosvetového prístupu nie je možné dôsledky zmeny klímy minimalizovať.

V prípade úspešných rokovaní by vznikla vôbec prvá celosvetovo záväzná dohoda zameraná na boj proti uhlíkovým emisiám v konkrétnom hospodárskom odvetví.

Európska komisia (EK) dnes pripomenula, že v súlade so svojou politikou pre klímu sa bude EÚ snažiť o uzavretie tej najambicióznejšej dohody, čo znamená neutrálny rast obsahu uhlíkových emisií v medzinárodnej leteckej doprave od roku 2020.

Kybernetické útoky aj rozvoj dronov

Bulcová sa počas svojho pobytu v Montreale stretne s množstvom národných delegácií, ktorých krajiny sú kľúčové pre leteckú dopravu. Komisárka bude rokovať s delegáciami USA, Číny, Indie, Ruska, Singapuru, Saudskej Arábie a viacerých afrických štátov, aby ich presvedčila o zapojení sa do schémy GMBM už od jej začiatku, stanoveného pre rok 2021.

Bulcová túto výzvu adresuje všetkým národným delegátom už počas otváracieho ceremoniálu v utorok 27. septembra.

Okrem dekarbonizácie leteckej dopravy budú ďalšími témami montrealského zasadnutia hrozby kybernetických útokov, prelet lietadiel ponad zóny konfliktov, rozvoj bezpilotných lietadiel (dronov) a podpora pri budovaní leteckých kapacít v rozvojových štátoch.