Letecký priemysel žiada globálny plán pre „zelené lety“

Zdroj: Flickr; autor: chris-dcx

Žiadosť medzinárodného leteckého priemyslu prichádza v dobe, kedy sa v Montreale koná valné zhromaždenie International Civil Aviation Organosation (ICAO), medzivládnej organizácie pridruženej k OSN.

Zástupcovia leteckého priemyslu sa obávajú, že by rozdrobené svetové regulačné systémy zvýšili náklady na harmonizáciu prevádzky a poškodili by tak celý priemyselný sektor. ICAO, ktorá kodifikuje pravidlá a technológie medzinárodnej leteckej navigácie, je podľa ich názoru tým pravým orgánom pre vytvorenie zodpovedajúceho globálneho rámca i pre jeho následnú implementáciu.

Práve mesiac pred zahájením klimatickej konferencie OSN v Cancúne „musí zhromaždenie ICAO odpovedať na výzvu a prijať globálny plán zaoberajúci sa leteckými emisiami,“ povedal François Gayet, generálny tajomník medzinárodnej asociácie AeroSpace and Defence Industries Association (ASD).

Správa do Cancúnu

Minulý mesiac sa svetoví zástupcovia leteckého priemyslu zišli v Ženeve na piatom summite pre letectvo a životné prostredie (Aviation & Environment Summit). Požiadali tu vládnych predstaviteľov v ICAO, aby „sa odhodlali k rozhodujúcemu kroku“ a dohodli sa na globálnom rámci regulujúcom emisie z leteckej dopravy.

Správa zo summitu podnecuje štáty, ktoré sú súčasťou klimatických rokovaní OSN, „aby zobrali politickú vôľu, schválili ciele pre obmedzenie emisií a zaviedli globálny rámec nutný pre ich plnenie.“

Podobná správa bola vládam doručená už pred kodanskou konferenciou na konci roka 2009 ako výsledok rozhovorov o globálnom prístupe k obmedzeniam emisií v letectve. Letectvo tak ako jediné priemyselné odvetvie predstavilo sériu cieľov pre dosiahnutie prevádzky, ktorá bude šetrnejšia k životnému prostrediu. Sektor sa zaviazal znižovať spotrebu paliva o 1,5 % ročne do roku 2020 a obmedziť emisie uhlíka do roku 2050 na polovicu úrovne z roku 2005.

Letecký priemysel ale zdôrazňuje, že tieto ciele sú „závislé na vládnych podporách výskumu a vývoja nových kostier a motorov lietadiel, na stimuloch pre komerčné využívanie alternatívnych nízkouhlíkových palív a na poskytovaní modernej infraštruktúry v leteckej doprave.“

Správa poznamenáva, že v súčasnosti je najúčinnejším prostriedkom pre znižovanie emisií CO2 investovanie do nových lietadiel. Priemyselné investície v tejto oblasti „sú však ohrozované zvyšujúcim sa počtom nákladných regulácií zahŕňajúcich dane a ďalšie poplatky.“

Preto celý sektor volá po politickej odozve, ktorá bude „cenovo efektívna, spravodlivá a globálne koordinovaná ICAO a ktorá tiež uvoľní prístup na trhu s emisiami.“