Lídri G8 sa dohodli na klimatickom cieli

„So všetkými stranami UNFCCC chceme zdieľať víziu [..] dosiahnuť zníženie globálnych emisií najmenej o 50% do roku 2050,“ konštatuje sa v stanovisku G8, ktoré bolo vydané dnes, 8. júla.

Predseda EK, José M. Barroso, označil stanovisko za „novú, hlavnými ekonomikami zdieľanú víziu o klimatických zmenách.“ Dodal, že „kritérium EÚ pre hodnotenie úspechu summitu sa splnilo.“ V nadväznosti na rozhovory dodal, že verí v stanovenie „zmysluplných a ambicióznych dlhodobých mét a strednodobých cieľov.“ Podľa neho by šlo o dobrý základ pre dosiahnutie celosvetovej dohody, ktorá nahradí Kjótsky protokol. Bude sa o nej diskutovať pod hlavičkou OSN v roku 2009 v Kodani.

Hoci si bude méta polovičného zníženia emisií do roku 2050 vyžadovať konkrétne národné stratégie a strednodobé ciele, lídri G8 si žiadne nestanovili. Pre úspech bude tiež nevyhnutné stanovenie „spoločných a diferencovaných zodpovedností a príslušných kapacít“ rozvinutých a rozvíjajúcich sa štátov.

Jazyk záverečného dokumentu reflektuje aj dlhodobé zotrvávanie v slepej uličke, v ktorej sa ocitli rozhovory medzi USA a rozvíjajúcimi sa krajinami. Chudobnejšie krajiny by nemali niesť rovnako veľké bremeno ako bohatá časť sveta. Na druhej strane, USA sa zdráhajú podpísať akýkoľvek záväzný dokument, pokiaľ tak neučinia súčasne aj India a Čína.

Zatiaľ čo lídri krajín označili výsledok rozhovorov za prelomový, environmentálne skupiny ako WWF ho považujú za „patetický.“

Vedecká komunita však stále nie je úplne jednotná v tom, do akej miery spôsobuje klimatické zmeny aktivita človeka. Jedným z “klimatických skeptikov” je aj profesor Singer S. Fred, ktorý vo svojej prednáške v rámci projektu Excelentná univerzita hovoril o fyzike globálneho otepľovania.

Na stretnutí G8 sa hovorilo aj o hospodárskom raste a vysokých cenách ropy a potravín. G8 konštatuje, že zvýšené náklady sú výzvou a treba prijať „vhodné opatrenia“ vrátane implementácie odporúčaní na posilnenie odolnosti trhu, ktoré v apríli navrhlo Fórum pre finančnú stabilitu (FSF).

Komisár Charlie McCreevy vo svojom stanovisku zo 7. júla konštatuje, že Európa sa „musí chopiť vedenia a dať príklad,“ ako efektívne regulovať finančný trh s ohľadom nielen na klimatické zmeny, ale aj iné problematické oblasti.