Maďarskí socialisti sa zľakli klimatickej legislatívy

Foto: Flickr.com / artorusrex (licencia Creative Commons)

Maďarskí zákonodarcovia v pondelok rozhodli o hlasovaní o návrhu komplexnej klimatickej legislatívy. Aj napriek tomu, že parlamentný výbor pre životné prostredie minulý týždeň takmer jednomyseľne (18:1) odporučil návrh schváliť, vládnuci socialisti sa rozhodli počkať; obávajú sa o dôsledky novej legislatívy pre pracovné miesta v krajine.

O zákone sa nebude v Maďarsku hlasovať skôr ako v máji, pretože do aprílových parlamentných volieb sa už zbor poslancov pravdepodobne nezíde.

Návrh klimatickej legislatívy je výsledkom dvoch rokov práce. Myšlienku na vytvorenie podobného rámca, aký existuje zatiaľ len vo Veľkej Británii, priniesla Národná ochranárska spoločnosť, ktorá na žiadosť maďarského parlamentu vypracovala konkrétne návrhy a získala pre ne podporu viac ako 400 občianskych a mimovládnych organizácií.

Socialista György Podolák, predseda parlamentného výboru pre priemysel, pre maďarskú tlačovú agentúru uviedol, že sústava zákonov by mala ďalekosiahle dôsledky pre priemysel: Návrh na zníženie miery tvorby emisií o 80 percent do roku 2050 by oslabil podnikateľov, donútil by ich uvažovať o presunutí výroby za hranice krajiny, čo by v konečnom dôsledku zvýšilo nezamestnanosť.

Podolák doplnil, že ak by maďarskí poslanci návrh schválili, krajina by mala najdôslednejšiu klimatickú legislatívu v Európe.

Socialisti si to mohli s klimatickým zákonom rozmyslieť aj klesajúcu popularitu. Prieskumy verejnej mienke hovoria o výraznom prepade; v máji 2006 sa tešili podpore 47 percent, v januári 2010, krátko pred voľbami, už len 23 percentám.

Na druhej strane, opozícia bola proti zákonu od začiatku. S koaličnými poslancami preto často prichádzala do názorového sporu.

„Rámcová legislatíva o ochrane klímy nepredstavuje pre firmy podstatnejšie zmeny, než aké stanovuje súčasná legislatíva, ale skôr im ponúka nové nástroje,“ uviedla vo svojom stanovisku Národná ochranárska spoločnosť. Otvoreným listom odpovedala na obavy, ktoré vyslovila v súvislosti s legislatívou Konfederácia maďarských zamestnávateľov a priemyselníkov.

Podnikatelia vytýkajú návrhu najmä nerealistický cieľ znížiť tvorbu emisií do roku 2050 o 80 percent: „Prakticky by to zničilo všetok priemysel [ktorý je zapojený] v rámci ETS.” Ochranári odpovedali, že na jednej strane ponúka zákon finančné nástroje na pomoc firmám, súčasne však už Maďarsko dosiahlo zníženie tvorby emisií o 30,7 percent, preto je cieľ 80 percent realistický. V tomto smere sa počíta najmä so sektorom dopravy, ktorý sa zatiaľ do obchodovania s emisiami nezapája.