Množia sa pochybnosti o hlbokomorských vrtoch

Správa britského parlamentného výboru pre energetiku a klimatické zmeny, ktorá bola zverejnená 6. januára, odhalila závažné nedostatky v bezpečnostných opatreniach a úprave zodpovednosti v prípade potenciálnych katastrof plánovaných hlbokomorských vrtov v Severnom mori, na západe Shetlandských ostrovov.

Ropné spoločnosti dnes pri ostrovoch ťažia na štyroch poliach a v nasledujúcich rokoch by sa mali otvoriť stovky ďalších.

Ostrú kritiku bezpečnostných opatrení na zariadeniach Deepwater Horizon vyslovila Americká národná komisia pre únik ropy, ktorá má budúci týždeň vydať dlho-očakávanú prepracovanú kapitolu správy o katastrofe v Mexickom zálive.

V správe sa píše, že či už zámerne, alebo nie, rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti, ktoré urobili spoločnosti BP, Halliburton a Transocean, im ušetrili čas a peniaze a bez nápravných opatrení by sa podobná katastrofa mohla zopakovať.

„V svetle potenciálnych dôsledkov sa ďalej nemôžeme spoliehať na systém, ktorý vyžaduje, aby sa správna osoba v správnom čase pozerala na správne údaje, napriek ďalším simultánnym aktivitám pochopila ich význam a ďalšie monitorovacie zodpovednosti,“ uvádza sa v správe.

Aj keď správa britského parlamentu odmietla moratórium na hlbokomorské vrty v Severnom mori, najväčšom európskom ropnom poli, vyjadrila „vážne pochybnosti“ o súčasných procedúrach bezpečnosti.

Taktiež sa v nej odporúča rozšíriť princíp „znečisťovateľ platí,“ aby za budúce katastrofy napokon neplatili daňoví poplatníci.

Hovorkyňa eurokomisára pre energetiku Marlene Holzner uviedla, že EÚ momentálne zvažuje tie isté otázky a očakáva sa, že by sa mali odzrkadliť v nových legislatívnych návrhoch Komisie.

„Budeme riešiť všetky tieto záležitosti,“ povedala. „Všetko je to o zodpovednosti spoločností, kedy musia platiť, koľko a za akých okolností, o otázke plánov pre mimoriadne prípady a o finančnej kapacite. Všetky tieto témy chceme riešiť v balíčku, ktorý, dúfame, vzíde pred koncom leta.“

V októbri komisár pre energetiku Günther Oettinger odporučil vydávať povolenia na nové vrty len ak spoločnosti preukážu plná pre mimoriadne prípady a finančné prostriedky na zaplatenie potenciálnych environmentálnych škôd.

Tiež požadoval, aby bezpečnosť ropných plošín pod kontrolou národných orgánov vyhodnocovali nezávislí experti a aby boli ropné spoločnosti, po akomkoľvek incidente, zodpovedné za nápravu environmentálnych škôd v okruhu 200 námorných míľ od pobrežia.