Množstvo komunálneho odpadu celosvetovo rastie

Americký inštitút Worldwatch vypočítal, že ľudstvo zaťažuje planétu 1,3 miliardami tuhého komunálneho odpadu ročne.

Najviac k tomuto objemu prispieva skupina 34 najrozvinutejších krajín OECD, v ktorých denne vznikne takmer 1,6 milióna ton odpadu denne, t.j. cez 2 kg na osobu. Naopak, krajiny subsaharskej Afriky vyprodukujú len osminu z toho – menej než 200 tisíc ton denne.

Do výpočtov pritom zarátali len tuhý komunálny odpad (TKO), čiže štyri komodity (papier, plasty, sklo a kovy), ktoré vznikajú činnosťami v domácnostiach, firmách či administratíve, ktoré sú často súčasťou systému zberu odpadu. Do výpočtov nezahrnuli priemyselný, stavebný ani poľnohospodársky odpad.

Program OSN pre životné prostredie (UNEP) odhaduje, že kombinovaný objem TKO i priemyselných odpadov sa pohybuje medzi 3,4 až 4 miliardami ton ročne.

Worldwatch inštitút predpokladá, že v roku 2025 by mohli ľudia produkovať až 2,6 miliardy ton TKO. Hlavným  dôvodom má byť rýchlo sa zvyšujúca urbanizácia a masovej spotreba, predovšetkým v rozvojových krajinách.

Na čele celosvetovej štatistiky sú Spojené štáty americké. Viac než 310 miliónov Američanov denne vyprodukuje viac než 620 tisíc ton TKO. Zároveň je ale potrebné poznamenať, že za posledných 30 rokov sa v USA zvýšil podiel recyklovaného TKO z 10 % (1980) na 34 % (2010).

Američania produkujú takmer 7-krát viac komunálneho odpadu ako Francúzi, ktorí sa v rebríčku umiestnili na 10. mieste.

Na druhom mieste sa umiestnila najľudnatejšia krajina sveta Čína s asi 521 tisíc tonami TKO denne. Do prvej desiatky krajín najviac produkujúcich TKO sa dostali ďalšie tri rozvojové štáty – Brazília, India a Mexiko.

Podľa údajov Eurostatu obyvateľ Slovenska v roku 2010 vyprodukoval 333 kg odpadu, čo bolo značne menej ako priemer na obyvateľa EÚ-27 – 502 kg komunálneho odpadu.