Monitorovať životné prostredie bude môcť každý

Chceli by ste vedieť akému množstvu emisií prízemného ozónu, elementárneho uhlíka a ďalších znečisťujúcich látok ste vystavení pri chôdzi či jazde na bicykli?

Presne k tomuto účelu bola zostrojená aplikácia AirProbe, ktorá v kombinácii s malým snímacím zariadením zvyšuje povedomie ľudí o prostredí v ktorom žijú.

Nazhromaždené údaje sú k dispozícii pre všetkých občanov, vedcov a orgány. Každý, kto sa s údajmi dostane do kontaktu, získa lepší prehľad o životnom prostredí.

„Cieľom projektu EveryAware je poskytnúť ľuďom jednoduchý, presný nástroj na meranie kvality ovzdušia a hluku. Výsledky nazbierané používateľmi aplikácií, potom analyzujeme," vysvetľoval koordinátor projektu Vittorio Loreto, vedúci výskumu nadácie ISI v Turíne a profesor fyziky na Univerzite La Sapienza v Ríme.

Piati partneri prepojili svoje odborné znalosti zo spoločenských cez informačné až po environmentálne vedy. Finančné prostriedky v objeme 2 miliónov eur, ktoré EÚ do projektu investovala, poslúžili na vytvorenie nástrojov a organizáciu rôznych prípadových štúdií.

Výstupom projektu sú dve aplikácie. Aplikácia AirProbe sleduje vystavenie obyvateľstva znečistenému ovzdušiu a aplikácia WideNoise slúži na meranie hladiny hluku.

Aplikácia AirProbe funguje iba v spojení so snímacím zariadením, ktoré možno ľahko prenášať v batohu či v koši bicykla. Snímacie zariadenie ja na baterky a s telefónom sa prepojí cez rozhranie Bluetooth.

Po nasatí vzduchu, odošle zariadenie hodnoty pre úroveň prízemného ozónu, elementárneho uhlíka a ďalších znečisťujúcich látok na centrálny server. Po ich spracovaní dostávame informáciu o znečistených oblastiach mesta aj o časti dňa, kedy je znečistenie ovzdušia najväčšie.

Urobiť technológiu dostupnou pre všetkých

Systém sa v súčasnej dobe používa na školách a pre nové štúdie. Napríklad údaje nazhromaždené aplikáciou WideNoise sa využili v prípravnej fáze projektu navrhovaného rozšírenia letiska Heathrow.

Pokiaľ ide o aplikáciu AirProbe a jej používanie, bude treba rozšíriť výrobu snímacieho zariadenia.

„Nateraz si viem predstaviť oveľa menšie snímacie zariadenie, integrované do nášho oblečenia," hovorí profesor Loreto.

„Integrácia v rámci smartfónov je samozrejme tiež možná, aj keď v tomto prípade si to žiada dlhší čas. Všetko závisí na tom, ktoré spoločnosti majú záujem o výrobu snímacieho zariadenia a koľko výrobcov smartfónov je ochotných investovať."

Vedci môžu použiť zaznamenané informácie aj na analýzu trendov znečistenia a spracované údaje poskytnúť on-line občanom a verejným orgánom.

„Je ešte príliš skoro na to, robiť nejaké závery, ale bude zaujímavé sledovať, ako sa mení správanie ľudí so stúpajúcim povedomím o životnom prostredí," dodáva profesor Loreto.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroes, zodpovedná za digitálnu agendu, hovorí: „Vďaka novým technológiám sme sa ocitli v dobe vedeckej iniciatívy občanov, kde každý môže vytvoriť, zhromažďovať a zdieľať údaje pre spoločné dobro. Príležitosť byť lepšie informovaní a prepojení nebola nikdy tak reálna, musíme ju uchopiť."

Znečistenie ovzdušia patrí v Európe k jedným z najväčších „tichých zabijakov“. Odhaduje sa, že v roku 2010, viac ako 400 000 ľudí zomrelo predčasne na následky znečisteného ovzdušia. Zlá kvalita ovzdušia tiež zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť, znižuje produktivitu hospodárstva a poškodzuje plodiny a budovy.

Právne predpisy EÚ zaisťujú vysoké štandardy pre kvalitu ovzdušia. Členské krajiny sú povinné sledovať množstvo znečisťujúcich látok v ovzduší a zabezpečiť, že nedôjde k prekročeniu limitov. Európska komisia navrhla aj nové opatrenia zamerané na ochranu životov a zdravia ľudí.