Na ceste do Ria: EÚ a OSN spojili sily

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik a výkonný riaditeľ UNEP Achim Steiner podpísali v stredu (23.2.) novú dohodu o širokom partnerstve „zameranú na ďalšiu podporu udržateľného rozvoja v 21. storočí.“

V rámci intenzívnejších svetových diskusií o environmentálnom prístupe k hospodárstvu má nová stratégia pre roky 2011-2013 signalizovať nový prístup pre strategickejšie medzinárodné programovanie, a nielen pre individuálne projekty na báze jednotlivých prípadov.

Nový prístup Komisie je „pilotným testom“ environmentálneho financovania UNEP. Dohoda o objeme prostriedkov by sa mala uzavrieť v polovici tohto roku.

Stratégia má tri prioritné oblasti – životné prostredie pre rozvoj, posilnenie environmentálneho riadenia a klimatické zmeny.

Skok pre rozvojové krajiny

Jedným z hlavných cieľov oboch inštitúcií je asistovať rozvojovým krajinám pri prevencii environmentálnej degradácie, strate biodiverzity a neudržateľného využívania prírodných zdrojov. Zlepšila by sa tým efektívnosť zdrojov ich hospodárstiev a znížilo znečistenie.

Vznikajú ale obavy, že koncept „zeleného hospodárstva“ by mohol obmedziť ekonomický rast týchto krajín.

Podľa eurokomisára Janeza Potočnika ale bude výsledkom pravý opak. Na fóre ministrov v Nairobi uviedol, že zelené hospodárstvo „môže podporiť obživu pre milióny ľudí a zredukovať chudobu,“ a to vďaka premene dobrého dohľadu nad prírodnými zdrojmi, ako sú voda, lesy, pôda na dobrý obchod.

„Navyše uskutočnením včasných správnych rozhodnutí môžu krajiny v počiatočných fázach rozvoja urobiť veľký skok v rámci vzorcov výroby a spotreby a vyhnúť sa tak uzavretiu v neudržateľných postupoch, napríklad pri infraštruktúre pre energiu či dopravu,“ dodal Potočnik.

Prírodný kapitál

Komisár pre životné prostredie tiež zdôraznil, že stratégie ekologického hospodárstva by nemali byť výlučne zodpovednosťou environmentálnej komunity: „Musíme pokročiť od ochrany životného prostredia pred biznisom k využitiu biznisu na ochranu životného prostredia.“

Nová stratégia EK-UNEP predpokladá pomoc rozvojovým krajinám pri integrácii biodiverzity do národných plánov a účtoch s využitím poznatkov štúdie TEEB, podľa ktorých sa náklady na konzerváciu prírody vrátia v sociálnych a ekonomických výhodách. Vyplýva z nej, že biodiverzita a zachovanie ekosystémov ponúkajú nové obchodné príležitosti, napríklad v podobe rozvoja ekologických výrobkov a služieb.