Na schéme ETS zarábajú India a Čína

Európske firmy v rámci Mechanizmu čistého rozvoja (CDM) investovali v rozvíjajúcich sa krajinách v minulom roku 860 mil. eur, za ktoré získali 78 mil. offsetových emisných povoleniek, tvrdí vo svojej správe mimovládna organizácia Sandbag. CDM umožňuje priemyslu podporou klimatických projektov v chudobnejších regiónoch sveta získať dodatočné povolenky a tak splniť kvóty v rámci schémy obchodovania s emisiami ETS.

Napríklad nemecká oceliarska spoločnosť Salzgitter’s Glock vymenila 40 tis. povoleniek za podporu oceliarskeho projektu v Indii. Spoločnosť tak pokryla 99,5 percent vlastnej tvorby CO2 offsetovým spôsobom, čím sa vyhla potrebe technologicky inovovať domácu výrobu v Európe, tvrdí správa.

V uplynulom roku európske oceliarske firmy investovali do offsetových projektov približne 22 mil. eur, argumentuje Sandbag a dopĺňa, že takáto prax protirečí hlasnému hlasu oceliarskej lobby proti prísnym emisným stropom. Európski oceliari tvrdia, že prísne podmienky obchodovania s emisiami ich znevýhodňujú pred svetovou konkurenciou a nútia ich presúvať výrobu do krajín s menej prísnymi pravidlami.

Súčasné podmienky obchodovania s emisiami viac motivujú priemysel podporovať projekty v zahraničí, než modernizovať domácu výrobu, tvrdí Bryony Worthington, zakladateľka a riaditeľka organizácie Sandbag: „Zatiaľ čo na jednej strane je to úplne legálne a ekonomicky racionálne, vyvoláva to otázku, či by sa firmy rozhodli posielať priame dotácie svojim medzinárodným konkurentom, ak by bol v popredí naozaj [ich strach] o únik uhlíka.“ Tzv. únik emisií uhlíka je dôsledkom presunutia výroby do rozvíjajúcich sa krajín, kde platí menej prísna klimatická legislatíva, čím argumentuje priemyselná lobby.

CDM – dvojsečná zbraň?

Správa CDM Watch, skupiny zelených mimovládnych organizácii, preukazuje, že európski priemyselníci vytvorili viac skleníkových plynov v rámci CDM, než by vytvorili bez neho. Teda ak by nemali možnosť offsetovým spôsobom získavať dodatočné povolenky a boli by prinútení zavádzať nízkouhlíkové technológie do domácej výroby.